Забраняват анонимни сметки и сейфове

Новите рестриктивни мерки целят да се пресече максимално ефективно трафикът на мръсните пари.

Одобриха на първо четене промени в закона срещу изпирането на пари

Мерките са съобразени с изискванията на ЕК

Депутатите одобриха на първо четене промените в Закон за мерките срещу изпирането на пари, с които се подпомага процесът на присъединяването ни към Валутния механизъм и Банковия съюз. Новите текстове предвиждат нови категории задължени лица, които съхраняват, търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, когато това се извършва в свободни зони и когато стойността на сделката и на свързаните сделки надвишава 10 000 евро.

Със законопроекта се въвежда забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сметки, сейфове или банкови сейфове на фиктивно име. Предвиждат се и по-ниски прагове за прилагане на мерките за комплексна проверка от издателите на електронни пари и техните представители. Промяната в законодателството се налага и във връзка с приетите от ЕК нови изисквания за намаляване възможностите за превенция и за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. В мотивите към предложението се отбелязва, че ако въпросните изисквания не бъдат въведени в българското законодателство, това ще се отрази негативно на процеса по присъединяване към Валутния механизъм ERM и Банковия съюз.

Коментари

Задължително поле