Заемите до 250 хил. нарастват най-бързо

Гражданите изтеглиха още 2,2 млрд. лв. за година

Намаляват хората, които са получили финансиране за над 1 млн. лв.

Заемите за граждани в размер между 100 хил. и 250 хил. лв. нарастват най-бързо. За година броят им се увеличава с над 20% и към края на 2018 г. надминава 26,4 хил. Общата отпусната чрез тях сума на домакинствата също нараства с над 20% и достига 3,79 млрд. лв., сочат данните на БНБ. Това са предимно кредити, с които хора с високи доходи инвестират в бъдещето си като купуват дом или плащат образованието на децата си в чужбина. Но част от тези заеми са взети от хора със свободни професии като лекари и адвокати, за да ги вложат в бизнеса си.

На второ място по ръст са големите заеми за домакинствата със суми между 250 хил. и 500 хил. лв. Техният брой се увеличава със 17% за година и достига 2860. Тези кредити не са много на брой, но чрез тях на хората е предоставено финансиране за 937 млн. лв. Повечето от тези заеми също са вложени в разширение на бизнеса на физически лица.

Любопитно е, че ръст в кредитирането за домакинствата има при всички заеми в размер до половин милион лева. Но при по-големите има сериозен спад. За година хората със заеми за над 1 млн. лв. намаляват с 11,7% и достигат 272-ма. А кредитите между половин и един милион се свиват с 22% до 613 броя.

Общият обем на банковите заеми за домакинствата за година нараства с 11,2%, или с 2,2 млрд. лв. и достига 21,8 млрд. лв. Заемите за граждани се увеличават по-бързо от тези за бизнеса. Кредитите за фирми за година са нараснали с 5,5%, или с 1,71 млрд. лв. до 32,9 млрд. лв. Над 73% от тази сума са отпуснати чрез големи кредити в размер над 1 млн. лв. Именно при тези големи корпоративни заеми има най-голям ръст. При малките заеми за фирми има минимален ръст или дори спад.

Коментари

Задължително поле