Заеми до 2 млн. лв. за фирми, пострадали от ковид кризата

С гаранции от ББР ще бъдат отпускани заеми и за инвестиции, а не само за оборотен капитал.

EK одобри промените в гаранционната програма на ББР за подкрепа на бизнеса

До 1 млн. лв. за малките дружества

Промените ще влязат в сила поетапно в 8-те банки-партньори

Достъп до по-големи кредити при облекчени условия ще има българският бизнес, който е пострадал от мерките срещу разпространението на COVID-19. Освен това достъп до заеми, гарантирани от Българската банка за развитие (ББР), ще имат повече компании.

Европейската комисия одобри промените в гаранционната програма на ББР в подкрепа на бизнеса, пострадал от мерките срещу COVID-19. Промените бяха приети от Министерски съвет на 28 октомври 2020 г. и с тях се разширява обхватът на правителствената мярка за подкрепа на бизнеса. Промените ще влязат в сила след подписване на допълнителни споразумения с всяка от търговските банки-партньори по програмата.

С одобрените промени се дава възможност на по-голям брой компании от най-засегнатите от пандемията сектори да се възползват от програмата. Увеличава се размерът на гарантираните от ББР заеми, който вече ще може да достига до 1 млн. лв. за малки и средни предприятия (МСП). По програмата ще може да кандидатстват и големи компании, като заемите за тях ще бъдат в размер до 2 млн. лв. Става въпрос за фирми с персонал над 250 души, както и с годишен оборот над 97,5 млн. лв. или със стойност на активите над 84 млн. лв. Достъп до гарантираните заеми от ББР ще имат само търговски дружества по смисъла на Търговския закон. По този начин ще се даде достъп до ликвиден ресурс и за по-големи предприятия, включително в сферата на туризма и транспорта, които до този момент не можеха да се възползват от правителствената мярка. Чрез нея ще бъдат подкрепени и по-големите местни производители, чийто бизнес осигурява заетост за цели региони в страната.

По антикризисната програма в подкрепа на бизнеса ББР гарантира 80% от размера на кредитите, отпускани от търговските банки, като процентът се запазва и след одобрените промени. За да повишат склонността си да кредитират обаче, както и за да могат да намалят размера на лихвите по заемите, банките-партньори имат право да изискват от фирмите вещни обезпечения в размер до 50% от стойността на кредитите, които договарят. Същевременно банките имат право да предоставят и необезпечено финансиране.

Сред съществените подобрения в механизма е възможността за отпускане на финансов ресурс за инвестиции, а не само за оборотен капитал. Приоритет в програмата остава финансирането на МСП, като минималната квота за тях ще бъде поне 60% от формираните портфейли от кредити.

С 6 месеца ще бъде удължен крайният срок за кандидатстване за финансиране - фирмите могат да подават искания пред търговските банки до 20 юни 2021 г. С още една година ще бъде удължен и срокът на предоставената от ББР гаранция по портфейлите от кредити. Това ще позволи допълнително подобряване на схемите за плащанията по заемите - от 5 на 6 години.

ББР предвижда и облекчаване на процеса за установяването на затруднено положение на фирмите по време на корона-кризата, намаляване на изискванията за усвояване на средства по оборотните кредити, както и опростяване на процедурата за предявяване на плащания по предоставената от ББР гаранция.

Съществуващите заеми, които ще се включват в гарантирания от ББР портфейл, вече ще са с по-дълъг гратисен период - до 30 юни 2021 г.

Подкрепа при спад на оборота

Банките ще преценяват дали дружествата имат трудности

Вече са помогнали на 940 компании

ББР вече е потвърдила гаранции за финансиране в размер над 129 млн. лв.

Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на МСП, пострадали от извънредната ситуация и пандемията COVID-19, стартира като антикризисна правителствена мярка през месец май 2020 г. До момента партньори по нея са 8 търговски банки, които отпускат заеми до 300 хил. лв. на компании със спад на оборота, съкратили персонал, затворили производствени помещения и офиси, с неполучени вземания от клиенти и неразплатени суми към доставчици. Това са: Първа инвестиционна банка, Българо-американската кредитна банка, Инвестбанк, Пощенска банка, УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Търговска банка Д и Алианц Банк. С одобрението на новите правила на програмата размерът на заемите се увеличава до 1 млн. лв. за малките и средни фирми и до 2 млн. лв. за големите.

За да кандидатстват за кредит фирмите, беше достатъчно да отговарят на едно от следните условия: да имат спад на оборота през 2020 г. спрямо същия период на 2019 г.; да имат неполучени вземания от клиенти или неразплатени суми към доставчици след 1 март; да имат отменени договори за износ и прекратени доставки от внос от началото на годината; да са затворили производствени съоръжения и офиси или да са намалили броя на своите служители. След одобрените от ЕК промени банките сами могат да преценяват дали предприятията изпитват трудности по своя методология.

До момента от програмата са се възползвали 940 компании, за които ББР е потвърдила гаранции за финансиране в размер над 129 млн. лв. Предприятията са в едни от най-тежко пострадалите от пандемията сектори: търговия, туризъм, производство и транспорт.

Коментари

Задължително поле