Застрахователи са изнесли 3,6 млрд. лв.

50% от инвестициите им са в България

Застрахователите са инвестирали в чужбина над 3,6 млрд. лв. Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност в България, възлизат на 7,297 млрд. лв. към края на 2017 г., сочат данните на БНБ. За година техният размер се увеличава с 678,9 млн. лв. (10,3%). В България са инвестирани 50,1% от средствата на застрахователите, или 3,658 млрд. лв. За година инвестициите в страната се увеличават с 328,9 млн. лв. (9,9%). Средствата, инвестирани в държавите от ЕС, нарастват за година с 356,9 млн. лв. (12,1%) и достигат 3,311 млрд. лв.

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на 2017 г. преобладават притежаваните облигации, които за година се увеличават с 313,9 млн. лв. (9,1%) и достигат 3,762 млрд. лв. Спрямо края на декември на предходната година, притежаваните от застрахователите акции и други форми на собственост се увеличават със 120,5 млн. лв. (14,7%) и достигат 942,7 млн. лв., а депозитите намаляват със 73,2 млн. лв. (9,7%) до 681,7 млн. лв. В края на декември делът на облигациите е 51,5%, на акциите – 12,9%, а на депозитите – 9,3%.

По отношение на валутата, 40,3% от инвестициите на застрахователите са в левове. Активите в евро са 30,7%, при 33,1% година по-рано. Активите в щатски долари са 3,5%, а в други валути – 25,4%.

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 202,7 млн. лв. (11,1%) и достигат 2,034 млрд. лв. Техният дял в общия размер на активите на застрахователите е 27,9%. Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 476,2 млн. лв. (9,9%) за година и достигат 5,263 млрд. лв. Техният дял е 72,1% от общите активи на застрахователите.

Коментари

Задължително поле