За заплати отиват 52% от парите на общините

В 11 общини инвестициите формират над 30% от всичките им разходи.

Дългът на кметствата намалява до 1,385 млрд. лв.

11,7% от средствата са за инвестиции

София, Пловдив и Бургас са сред отличниците

За заплати и осигуровки отиват 52,3% от всички разходи на общините, сочат данните на Министерството на финансите (МФ) към края на юни. За същия период на миналата година за заплати са отишли 51,8% от разходите на кметствата. За инвестиции общините дават 11,7% от всичките си разходи, което е малко подобрение спрямо средата на миналата година, когато капиталовите разходи са имали дял от 9,7%. Но трябва да се отбележи, че има 11 общини, в които инвестициите формират над 30% от всичките им разходи.

Като цяло финансовото състояние на общините се подобрява през последните 12 месеца. Намаляват дългове е и просрочията им, а повечето кметства с финансови проблеми изпълняват стриктно програмите си за оздравяване.

София, Пловдив и Бургас са сред общините отличници, които са най-добре финансово. Анализът за финансова самостоятелност, инвестиционна активност и просрочени задължения показва, че в топ 10 на общините с най-добро финансово състояние попадат Столична, Челопеч, Крумовград, Девня, Пловдив, Бургас, Ветово, Чавдар, Панагюрище и Русе, обявиха от МФ. Общините Столична, Пловдив, Бургас, Сливен, Русе и Стара Загора към края на юни формират най-голям излишък по бюджета си.

Общинският дълг към средата на годината възлизат на 1,385 млрд. лв. Голяма част от този дълг (84,5%) е предназначен за финансиране на инвестиционни проекти. Спрямо края на 2018 г. общинският дълг намалява с 10 млн. лв. В рамките на година просрочените задължения на общините намаляват с 6,1 млн. лв. и достигат 132,1 млн. лв. Просрочени задължения имат 131 общини, или 49,4% от общия им брой. Просрочените задължения са 4,24% от планираните приходи на общините, което е леко подобрение спрямо 4,74% една година по-рано.

На един общински служител се падат по 277 души от населението, при 281 преди една година, сочат още данните на МФ.

Коментари

Задължително поле