За 4 години и половина: 54% от просрочените глоби на КАТ са събрани от НАП

Данъчните са събрали глоби на КАТ в размер на 58,7 млн. лв. за период от четири години и половина. Но много актове са били отменени от съда или не са връчени на нарушителите.

Актове за 4,7 млн. лв. не са влезли в сила

Данъчните са събрали глоби на КАТ в размер на 58,7 млн. лв., или 53,8% от изпратените до НАП за принудително събиране наказателни постановления, за нарушения на пътя през последните близо четири години и половина. Става въпрос за актове по Закона за движение по пътищата, които са изпратени за събиране в НАП от 2016 г. до 27 април 2020 г., защото не са платени в законовия срок. Това става ясно от два писмени отговора на министрите на финансите Владислав Горанов и на вътрешните работи Младен Маринов на парламентарни въпроси. От 2016 г. до 27 април 2020 г. от МВР са изпратили на НАП за събиране глоби за над 109 млн. лв., по 1,4 млн. влезли в сила наказателни постановления.

Когато публичните изпълнители на НАП са стартирали производство за събиране на разнородни публични вземания и имуществото на длъжника не е достатъчно за тяхното плащане, първо се погасяват задължения за данъци, осигуровки и мита, а след това, ако са останали пари на длъжника, се погасяват глобите по Закона за движение по пътищата. Това означава, че суми, внесени са плащане на глоби на КАТ, биха могли да бъдат разпределени за погасяване на задължения за данъци, мита и осигуровки, става ясно от отговора на министър Горанов.

Любопитно е, че от МВР са предали на НАП за принудително събиране и глоби в размер на 4,69 млн. лв. по невлезли в сила наказателни постановления. По тях може да бъдат предприети мерки за принудително събиране само след влизането им в сила. Това са например актове, които не са връчени на нарушителите или са обжалвани и още няма решение на съда.

Освен това за част от изпратените за принудително събиране глоби в размер на 2,25 млн. лв. действията на публичните изпълнители на НАП към момента са прекратени, той като са отменени от съда или е изтекла давността им.

Коментари

Задължително поле