ЗОРА получи Сертификат за инвестиция клас „А”

Министърът Караниколов връчи сертификат за инвестиция клас „А“ на „Зора логистик ММС” ООД

Размерът на нвестицията е над 17 млн. лева

На 17 юли Министърът на икономиката Емил Караниколов връчи 4 сертификата клас „А” за инвестиции издадени по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Стойността на проектите е близо 42 млн. лв., като те ще разкрият 158 нови работни места. Проектите са предимно в секторите производство, аутомотив, ИТ, складиране и съхранение на товари и др.

Проектът на „Зора логистик ММС” ООД,  предвижда закупуване на земя и изграждане на съвременна складова база и офиси за складиране, съхранение и обслужване на чужди стоки и товари и ще бъде реализиран в управляваната от „Национална компания индустриални зона“ ЕАД Индустриална зона Божурище. Инвестиционният проект ще бъде изпълнен в рамките на 3 години, като основните дейности по реализирането му са свързани с изграждане на модерна складова база със съвременно технологично оборудване, с висока ефективност на дейностите и оптимизиране на процеса.

Размерът на инвестицията е над 17 млн. лв. и ще разкрие 33 нови работни места.

Коментари

Задължително поле