Ивелина Василева: Глобите за замърсяване на въздуха, ще отиват при засегнатите общини

Глобите за замърсяване на въздуха, ще отиват при засегнатите общини. Това предложение е направено от депутатите на ГЕРБ при разглеждането на промените в закона на второ четене в парламентарната екокомисия.

"Така по-ясно се определят отговорностите на институциите за чистотата на въздуха. Битовото отопление с твърди горива е основна причина за наднорменото замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици. Затова се въвеждат норми за качество за ограничаване съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите. Контролът при продажбата, опаковането и етикетирането ба такива горива ще бъде осъществяван от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)", заяви бившият екоминистър, а сега депутат и председател на парламентарната комисия по околна среда и водите Ивелина Василева.

По думите и, до три месеца след приемането на закона, трябва да бъде приета наредба, в която да бъдат заложени конкретните изисквания и правила“.

Следващата седмица предстои промените да бъдат разгледани на второ четене в зала.

Василева поясни, че важен момент е разграничаване на отговорностите на всички държавни органи и органи на местното самоуправление по отношение опазване чистотата на атмосферния въздух.

„Конкретизират се отговорностите на кмета и общинския съвет при разработването на програмите за КАВ, оперативните планове за действие, предприемане на мерки за създаване на зони с ниски емисии, управление на трафика и ограничаване на употребата на битово гориво, както и управление на общинската инфраструктура и дейности. Разписани са отговорностите на МОСВ по отношение на промишлените източници и трансграничните замърсявания и органите на МВР и Министерство на транспорта, информационните технологии, които при явно нарушаване на качеството на въздуха могат да спират от движение моторни превозни средства.

Така се елиминира противоречието кмет да е отговорен за осигуряване чистотата на въздуха, а същевременно друг орган да контролира определени източници на емисии, които допринасят за влошаване качеството на въздуха“, допълни народният представител.

Бургаският депутат коментира, че няма да се глобяват кметовете в случаи на трансгранично или промишлено замърсяване. Този текст е вече прецизиран, като санкции на кмета на съответната община се налагат, когато е налице действие или бездействие от негова страна, в рамките на правомощията му.

Коментари

Задължително поле