Изнесени обучения за ХИВ/СПИН стартира Медицински университет-Пловдив

Медицински Университет-Пловдив организира първото изнесено обучение за здравни специалисти в рамките на независимия образователен проект "Дългосрочна програма за обучение на медицински кадри". Семинарът се проведе в МБАЛ "Пазарджик" с участието на 30 медицински специалисти, които бяха обучени от лектори на МУ-Пловдив.

Програмата се състои от няколко цикъла на тема "Съвременни епидемиологични, патогенетични и клинични характеристики на HIV/AIDS. Професионални рискове и превенцията им при работа с ХИВ".

Предстоят още 7 обучения, които трябва да се проведат до края на 2018 година в Асеновград, Хасково, Карлово, Първомай, Кърджали, Смолян и Стара Загора.

Коментари

Задължително поле