Изпреварваме Нигерия по научни постижения

Основната цел е България да стане регионален център за авангардни изследвания

Документът е подготвен с БАН и висши училища

България да възстанови международния си научен авторитет. Това предвижда новият проект „Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 г.“, който беше представен от просветния министър проф. Николай Денков. Документът е подготвен съвместно с експерти от БАН и висши училища.

Основният извод от направения анализ е, че страната ни устойчиво изостава в научното развитие, което влошава приходите и качеството на живот.

Към 1985 г. България е била на 34-то място в света по научни резултати. От 1990 г. обаче се наблюдава устойчив спад. Към момента сме на 58-о място - след държави като Нигерия, Алжир и Катар.

Документът предвижда три етапа на развитие. До 2022 г. българската наука трябва да се модернизира. До 2026 г. системата трябва да се доближи до средното европейско равнище, а след още 10 години научните изследвания трябва да достигнат световно ниво. Междувременно финансирането от държавата трябва да се увеличи до 2% от БВП.

Основната цел е България да стане регионален център за авангардни научни изследвания и развитие на нови технологии.

Коментари

Задължително поле