Инвеститори пренасочват парите си в земеделски земи

„Агрион“ продава парцели в цялата страна, цените тръгват от 300 лв./дка

Високата доходност и ниският финансов риск на земеделската земя привличат все повече инвеститори, които търсят подходящи терени, за да вложат свободните си пари. Това твърдят пазарни наблюдатели. Обработваемите площи се характеризират с ниска волатилност (променливост) и слаба зависимост от цените на традиционни финансови инструменти като акции, облигации и др. На практика тя не се влияе от политическите и икономическите процеси и при нея не се наблюдават резки скокове и спадове, както е при недвижимите имоти.

Изчисленията показват, че при правилно планиране, инвестицията в земеделска земя може да донесе доходност от близо 10%, което е с пъти над приходите от нискорискови инвестиционни фондове и лихвите по депозитите на банките.

От придобиване на земеделска земя се интересуват не само инвеститори, но и начинаещи земеделци, които кандидатстват по кандидатстват по програмата „Млад Фермер“, както и по-едри земевладелци, които искат да окрупнят земите си. Комасацията увеличава производителността, намалява разходите и води до по-ефективно и модерно земеделие. Окрупняването на терени е важно и за формирането на по-добра цена на земеделските площи. Комасираните имоти държат доста по-висока цена в сравнение със средната за даден регион и собствениците й могат да спечелят значително повече, ако в последствие решат да я продават. Експерти припомниха, че един от най-големите проблеми в българското земеделие е разпокъсаността. Земеделската земя в страната ни е около 52 млн. дка, но тя е раздробена на близо 25 млн. парчета. Средният размер на земеделските терени у нас е едва 5.5 дка.

agrion_trud1

За да отговори на засиленото търсене, българската компания за професионално управление на поземлени имоти „Агрион“ пусна в продажба допълнително терени в цялата страна. Цените са изключително атрактивни и започват от 300 лв./дка, като най-сериозен интерес се наблюдава в районите на Варна, Хасково и Монтана, отчитат от ръководството на компанията. Размерите на парцелите, които все още не са продадени, както и точното им местоположение в различните землища, може да се видят на адрес http://www.agrion.bg/bg/zemq/sellingform.

„Агрион“ е предвидила опция за покупката на поземлени имоти на разсрочено плащане за период от три години, без първоначално самоучастие. От предложените условия се възползват предимно по-малки земеделски производители, които търсят различни варианти да придобият земеделска земя, без да им се налага да плащат накуп за нея. По този начин те имат възможност да вложат свободните си парите в техника или по-качествени семена, което води до по-ефективно и модерно земеделие.

Коментари

Задължително поле