Инж. Хасан Азис: Децентрализацията е европейският път на развитие на общините в България

Общинските ръководства са обединиха около становището, че е невъзможно да предоставят необходимите услуги на гражданите и бизнеса при положение, че от събрани 100 лв. общи данъци, в бюджетите им остават 3-4 лв, заяви пред БНР кметът на Кърджали инж. Хасан Азис. Той разясни позицията на Националното сдружение на общините за реална децентрализация на местното самоуправление.

Българските общини настояват народните представители да поемат ангажимент за провеждане на реална финансова децентрализация чрез въвеждане на общински подоходен данък без увеличаване на общата данъчна тежест, равнопоставено финансиране за държавните и общинските пътища.

"Служебното правителство има всички необходими отговорности и пълномощия да изпълнява държавната политика на всички нива включително и към местното самоуправление" - подчерта Хасан Азис." В този смисъл ние очакваме адекватна реакция и политика на служебното правителство за всички въпроси, които са от компетенциите на Централната власт. Европейските проекти не трябва да спират по време на служебния кабинет, както и не трябва да има сътресения в работата на централната и местната власт." - допълни той.

Общините настояват и за гарантиране устойчивостта и независимостта на сферата на компетенции на местните власти. Техните предложения към бъдещия Парламент включват приемането на Стратегия за децентрализация на държавното управление, приемане на пакет от промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и нов, модерен Закон за местните данъци и такси, преустановяване на възлагането чрез закони и подзаконови актове на нови отговорности на общините без ресурсно осигуряване, прилагане на ефективни форми на равнопоставен и редовен диалог между централната власт и местните власти. Инж. Азис заяви, че " НСОРБ остава коректен партньор на държавата в общите усилия за развитието на страната и за създаването на по-добри условия за живот на гражданите. През последните години Българските общини работят в условия на централизация и силна зависимост от Държавната изпълнителна власт, включително финансова, административна и политическа. Нашето дълбоко убеждение е, че Децентрализацията е европейският път на развитие на общините в България" - каза в заключение зам.-председателят на Националното сдружение на общините.

Коментари

Задължително поле