Инфлацията яде парите за пенсии

Доходността на универсалните пенсионни фондове през 2021 г. е значително по-висока от лихвите по депозитите, но е по-ниска от инфлацията.

Вноските за старини са по-изгодни от банковите депозити

Доброволните фондове осигуриха възвръщаемост от 7-8%

2021 г. е по-добра от предходната

Парите за старини в различните частни универсални пенсионни фондове през 2021 г. донесоха доходност в доста широки граници - от 1,56% до 6,56%, показват изчисления на „Труд” на база данни на Комисията за финансов надзор. Инфлацията обаче е по-висока от тази доходност. Годишната инфлация към края на ноември е 7,3%. Към края на декември инфлацията още не е обявена, но се очаква да е още по-висока. Така реално инфлацията топи спестените пари за пенсия.

В универсалните пенсионни фондове (УПФ) задължително се осигуряват работещите граждани, родени след края на 1959 г. А разлика между най-високата и най-ниската постигната доходност от различните фондове е четири пъти. През предходните години рядко е имало толкова големи разлики в постигнатата доходност от различните фондове. През миналата година обаче имаше съществени движения на цените на акциите на фондовите борси по света. Затова в зависимост от приетата стратегия за управление на парите за старини на осигурените фондовете са постигнали различна доходност.

Доброволните пенсионни фондове през миналата година са постигнали значително по-висока доходност от универсалните, показват данните на КФН. В тях хората се осигуряват по желание, като вноски правят или самите граждани или работодателите им. Реализираната от различните доброволни фондове доходност за година е между 3,42% и 8,73%, показват изчисления на „Труд” на база данни на КФН. Тъй като вноските в тези фондове са доброволни при управлението на парите компаниите най-често залагат на малко по-рискови инвестиции, които обаче могат да осигурят по-висока доходност на осигурените.

Постигнатата доходност от частните пенсионни фондове е значително по-висока от лихвите по банковите депозити, които са близки до нулата, а за големи суми банките дори събират такса съхранение.

Миналата година е била много по успешна за пенсионните фондове спрямо предходната 2020 г. Пред 2020 г. реализираната доходност от универсалните фондове беше в границите от минус 1,39% до 2,49%. А различните доброволни фондове постигнаха доходност между минус 3,42% и 3,38%.

Индексът SOFIX нарасна с 42%

Фондовите борси се представиха отлично

Причината за сравнително доброто представяне на пенсионните фондове са борсите по света. Голям дял от средствата във фондовете са инвестирани в търгувани на борсите акции, а те значително поскъпнаха през миналата година. Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX приключи 2021 г. на второ място по ръст в региона на Централна и Източна Европа. За една година SOFIX постига ръст от 42,04% до 635,68 пункта към последния работен ден на 2021 г. Изпреварва го само индексът OMX Tallin в Естония с 48,92% ръст. След българския индекс на трето място се нарежда SBITOP в Словения с 41,24% ръст. Следват PX в Чехия с 38,84% ръст, KASE в Казахстан с 36,59%, BET в Румъния с 33,27% и MBI10 в Северна Македония с 30,79%.

Щатският индекс Дау Джоунс завърши 2021 г. с ръст от 18,7%, а основният индекс DAX на фондовата борса във Франкфурт за година нарасна с 15,8%. Съществена роля за тези резултати имаше провежданата политика на централните банки за печатане на пари. Пускането на повече пари в обращение доведе до ръст на инвестициите в акции на фондовите борси, но и до покачване на инфлацията.

Средният размер на средствата на осигурен в доброволен фонд е 2038 лв.

Управляват 18,8 милиарда лева

Осигурени са 4,8 млн. души

Средният размер на средствата на осигурените в универсален пенсионен фонд е 4169 лв.

Частните пенсионни фондове управляват средства общо в размер на 18,833 млрд. лв., показват последните данни на Комисията за финансов надзор (КФН) към края на септември миналата година. В сравнение с края на септември на предходната година нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 14,41 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за деветте месеца на 2021 г. възлизат на 248,5 млн. лв. А реализираната печалба от дружествата само за девет месеца е в размер на 73,7 млн. лв.

Общият брой на осигурените във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване е 4 827 412 души, като за година нарастват с 0,37 на сто, показват последните данни на КФН.

Средният размер на натрупаните средства на един осигурен в универсалните пенсионни фондове е 4169 лв. Наличната сума по индивидуалната сметка на всеки осигурен зависи от това колко години е работил и върху какъв доход е осигуряван. Средната натрупана сума по индивидуалните партиди на осигурените в доброволните фондове е 2038 лв. А средният размер на месечните вноски на осигурените в доброволен фонд е 119 лв., показват последните данни на КФН.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Мнения