И ДНСК вече ще бута преместваеми обекти

С разрешение за временен обект Веселин Марешки си вдигна двуетажна вила на плаж “Кабакум”.

Главните архитекти на общините одобряват документацията

Махат павилиони, ако нямат система за отвеждане на отпадни води

Общинските съвети пишат изискванията

И шефът на Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК) вече може да издава заповеди за премахване на преместваеми обекти в националните курорти или на територията на морските плажове. Досега право затова имаха единствено кметовете и общините. Промяната стана факт след като депутатите гласуваха окончателно промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Приетите текстове предвиждат преместваеми обекти да се премахват, когато са поставени без одобрена схема, когато такава се изисква или без разрешение в противоречие със схемата. Друго основание за демонтиране на павилиони и други мобилни обекти е, ако не са включени в уличната канализация или не е изградена локална система за отвеждане на отпадните води, при положение, че са захранени с вода.

С новите разпоредби върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности, както и такива за временно обитаване при бедствия. За увеселителните и за административни и търговски обслужващи дейности депутатите разпоредиха да се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината.

Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряване и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет. Поставянето на преместваеми обекти в урегулираните поземлени имоти се разрешава само ако не се надвишават установените в подобрения устройствен план показатели.

 

По настояване на Камарата на строителите

Бригадите с ремонти до 100 квадрата

Единствено ремонти и строителство на сгради, които са с площ до 100 квадратни метра ще могат да се извършват от бригади и фирми, които не са вписани в професионалния регистър на гилдията. За това от повече от година настояваха от Камарата на българските строители. Промяната бе приета от парламента днес. Изменението в Закона за Камарата на строителите ще гарантира безопасността на обитателите на апартаменти и вили, категорични са от бизнеса.

 

Създават информационен портал

Устройствените планове - в интернет

Публичните регистри и архивът на одобрените устройствени планове и техните изменения ще се публикуват и поддържат в актуален вид на интернет страницата на съответното ведомство. Издадените до влизането в сила на закона актове и документи ще се публикуват на интернет страниците на ведомствата в едногодишен срок от влизането в сила на промените.

Регламентира се създаването на информационен Портал за устройство на територията. Уеб-базирана информационна система, ще осигурява публикуването на проектите на устройствените планове, на техните изменения и влезлите в сила планове, на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи.

 

Позиция

ДПС: Удря се дребният бизнес

В паркове и градини поставянето на преместваеми обекти се извършва по ред, определен с наредба. Максималните размери, конструктивното решение и архитектурно-художественото оформление на преместваемите обекти, както и на обектите, които се разполагат в поземлени имоти за времето на провеждане на обществени мероприятия - културни фестивали, спортни и атракционни прояви, благотворителни и рекламни кампании и други, също се определят с наредба.

От ДПС настояха да отпадне целия текст за преместваемите обекти, но предложението им бе отхвърлено. Хамид Хамид заяви, че заради това, че някои кметове не си вършат работата, се наказват всички български граждани, занимаващи се с дребен бизнес.

“До момента няма никакви изисквания към преместваемите обекти”, обяви Валери Симеонов, който е сред авторите на промените. “Има случаи, при които тези преместваеми обекти, които не са подложени на никаква експертиза, са направени от подръчни материали със заварки, които е правил собственикът”, допълни Симеонов. Според него въпросът е сериозен, защото когато духне вятър, постройката може да се разпадне и да нарани човек или да увреди превозно средство.

Коментари

Задължително поле