Кабинетът с правила за оценка на опасните язовирни стени

Язовир „Искър“

Нови правила ще определят кои язовирни стени са опасни, какъв е режимът за извеждане от експлоатация или разрушаване на язовирни стени и съоръженията към тях. Те бяха приета от кабинета с Наредба за условията, контрола и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях. Създаването на нормативния акт е предписано от изисквания в Закона за водите.

Новите критериите ще въведат яснота относно последиците от изтичане на водните обеми в язовирите заради неправилна експлоатация или разрушаване. Това от своя страна ще доведе до възможност за планиране на превантивни мерки, с които да се сведат до минимум материалните щети при евентуални наводнения, се казва в правителственото решение.

В нормативния акт са предвидени и специфични изисквания към аварийните планове за реакция в случая на бедствие или авария. Те ще дадат възможност на контролните органи да проверяват готовността на собственика да действа при аварийни ситуации, както и при необходимост да дават предписания, става ясно от решението на Министерски съвет.

В наредбата са определени редът и съдържанието на заявлението и съпровождащите го документи, необходими за извеждане от експлоатация.

Коментари

Задължително поле