КЗК спря продажбата на ЧЕЗ и Нова ТВ (обзор)

Сделките са общо за близо 485 млн. евро

Ще се възпрепятства конкуренцията, смятат от антимонополния орган

Kомисията за защита на конкуренцията спря две сделки - за продажба на бизнеса на ЧЕЗ в България и на Нова телевизия. КЗК не разрешава на фирмата “Инерком България” ЕАД на Гинка Върбакова да придобие българските дружества на ЧЕЗ, става ясно от решение на Регулатора. Стойността на сделката не беше официално обявена, но се предполага, че е около 300 млн. евро. А общата стойност на двете сделки, които КЗК спря, е около 485 млн. евро.

Регулаторът, оглавяван от Юлия Ненкова, посочва, че придобиващата контрол група (“Инерком България”) като производител на електрическа енергия от фотоволтаици, ще има съществено предимство пред останалите участници на пазара.

Комисията е установила, че е налице хоризонтално припокриване между дейностите на участниците в концентрацията на пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи.

Сделката поражда и вертикални ефекти на пазарите, разположени надолу по веригата, а именно: пазарите на разпределение на електрическа енергия и на снабдяване/доставка на електрическа енергия. На пазара на разпределение и доставка на ел. енергия придобиваната група е с монополно положение за територията, определена в издадените й лицензии. “ЧЕЗ Електро България” АД и “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, формират съществен пазарен дял на база търгувани количества ел. енергия на свободния пазар. Може да се заключи, че предвид вертикално интегрираната придобивана група ЧЕЗ, която разполага със стабилен финансов ресурс и опит в електроенергийния сектор, се създават предпоставки сделката да доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група, се посочва в становището на КЗК.

С оглед широкия обхват от дейности на придобиваните дружества и тяхното значение за електроенергийната система на България, може да се приеме, че сделката е от стратегическо значение за страната, като потенциалните ефекти от нея биха имали пряко отражения на националната сигурност, заявяват от КЗК. Комисията счита, че наличието на съществени вертикални ефекти ще доведе до значително предимство на участниците в концентрацията пред техните конкуренти, което от би възпрепятствало ефективната конкуренция на анализираните пазари.

 

“Инерком”: Изненадани сме от решението

ИнеркомИзненадани сме от решението на КЗК да забрани концентрацията между “Инерком България” ЕАД и дружествата от групата на ЧЕЗ в България, коментираха от компанията, която беше избрана за купувач на бизнеса на ЧЕЗ у нас. “Инерком България” ЕАД внимателно ще анализира мотивите за решението на Регулатора и в следващите дни ще обявим както нашето становище във връзка със забраната, така и последващите действия, които компанията ни ще предприеме, допълниха от дружеството.

В парламента енергийният министър Теменужка Петкова заяви по повод решението: “Ние сме правова държава и нека всеки да работи в рамките на своята компетентност”.

 

Не допуснаха Келнер на ТВ пазара

Милиардерът даваше 185 млн. евро

Чешкият милиардер Петр Келнер няма да може да купи Нова телевизия. КЗК забрани неговия фонд ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В., Нидерландия да придобие “Нова Броудкастинг Груп” АД и нейните дъщерни дружества “Нет Инфо” АД и “Агенция Ева” ООД. Сделката беше за 185 млн. евро. Петр Келнер купи активите на “Теленор” в Централна и Източна Европа за 2,8 млрд. евро.

По отношение на сделката с “Нова Броудкастинг Груп” от КЗК посочват, че значителният брой средства за масова информация, с които ще разполага обединената група, ще й даде предимство на медийния пазар. Участниците в концентрацията биха могли да променят своята търговска политика - ограничаване на достъпа и повишаване на цените, посочват от КЗК. Сделката може да доведе до установяване на господстващо положение, което би възпрепятствало конкуренцията и би нарушило интересите на крайните потребители, заявяват от КЗК.

Коментари

Задължително поле