Комисията по финанси прие бюджета на НЗОК за 2020 г. на първо четене

Снимка: Архив

Комисията по бюджет и фананси прие бюджета на НЗОК за 2020 г. на първо четене. Предстои бюджетът на Касата да бъде гледан на извънредно заседание във вторник от пленарна зала.

"За" бюджета на НЗОК за 2020 г. от Комисията по бюджет и финанси гласуваха 13 народни представители, "против" - 7, без "въздържали се", с което той бе приет на първо четене.

Бюджетът на НЗОК за следващата година бе подложен на гласуване и от членовете на Здравна комисия. Той бе подкрепен от 12 народни представители. Против него гласуваха 8 от членовете на Комисията по здравеопазване. В бюджета на Здравната каса за 2020 г. са предвидени 4 744 704,9 хил. лв. приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 4 640 733,7 хил. лв., от които 3 107 134,2 хил. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 1 533 599,0 хил. лв. са трансфери за здравно осигуряване.

Разчетените средства за здравноосигурителни вноски са в размер на 3 107 134,2 хил. лв., което представлява увеличение с 264 880,0 хил. лв. в сравнение със същите през 2019 г. Трансферите за здравно осигуряване за 2019 г. са разчетени с ръст от 139,0 млн. лв. спрямо 2019 г., който се дължи на промяна в размера на пенсиите, от увеличение на минималната работна заплата и ръста от 5 на сто от осигурителния доход, върху който държавата внася здравни вноски за безработните, децата, социално слабите и др.

Коментари

Задължително поле