Комитетът на постоянните представители одобри пакет „Мобилност“

Комитетът на постоянните представители (Корепер) одобри днес пакета „Мобилност“, който касае условията на труд на водачите, специалните правила за командироването на водачи в международния транспорт, достъпа до пазара на автомобилни превози на товари и по-доброто правоприлагане.

"Правилата, които одобрихме днес, са ясни, справедливи и приложими. Те ще подобрят условията на труд и социалните условия за водачите в професия, която трябва да стане по-привлекателна.

Същевременно създаваме по-хармонизирани и стабилни условия за стопанска дейност на транспортните дружества, много от които са МСП.

По-плавните процедури и уеднаквеното прилагане ще улеснят работата на водачите, предприятията и националните органи.", заяви Тимо Харака, министър на транспорта и комуникациите на Финландия и председател на Съвета.

Правилата относно максималното работно време и минималните периоди на почивка на водачите остават непроменени.

Същевременно в организацията на работните графици на водачите в международния товарен транспорт ще бъде въведена известна степен на гъвкавост, за да могат да прекарват повече време у дома.

Освен това шофьорите ще могат да се връщат у дома на всеки три или четири седмици в зависимост от работния си график.

Новите правила потвърждават, че нормалната седмична почивка (най-малко 45 часа) трябва да се прекарва извън превозното средство. Ако тази почивка се ползва извън дома, настаняването трябва да бъде платено от работодателя.

Въпреки че нормалната седмична почивка не може да бъде ползвана в зона за паркиране, ЕС ще насърчава изграждането и използването на безопасни и сигурни зони за паркиране.

Комисията ще разработи стандарти и процедура за сертифициране на такива зони за паркиране чрез вторично законодателство. Освен това ще създаде уебсайт, който да улесни намирането на тези зони.

Що се отнася до правилата за транспортните операции, извършвани в рамките на национален пазар извън собствената държава на автомобилния превозвач („каботаж“), сегашната система, която допуска максимум 3 операции за 7 дни, ще остане непроменена.

За да се предотврати системният каботаж, ще бъде въведен „срок на прекъсване“ от 4 дни, преди да могат да се извършват по-нататъшни каботажни превози в същата страна със същото превозно средство.

Държавите членки могат да прилагат същите тези правила по отношение на отсечките с автомобилен транспорт при операции по комбиниран транспорт на своята територия.

Правилата в предложенията относно командироването и достъпа до пазара (включително правилото за връщане на камиони) ще започнат да се прилагат 18 месеца след влизането в сила на правните актове.

Правилата в предложението за часовете на шофиране (включително връщането на водачите) ще започнат да се прилагат 20 дни след публикуването, с изключение на специалните срокове за тахографите.

Одобреният текст трябва да бъде официално приет — първо от Съвета на ЕС, а след това от Европейския парламент.

Коментари

Задължително поле