Край на високите сметки за ток

Върховният административен съд отмени окончателно правилата на Комисията за енергийно и водно регулиране как да се начислява сметката за ток, когато има повреден или липсващ електромер.

Според съда разпоредбите са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени. Отменени са чл. 48, чл. 49, чл. 50 и чл. 51 от Правилата на КЕВР, които определят за какъв период се отчита потребен ток, когато не е измерен както трябва.

Досегашните правила предвиждаха служебна консумация да се начислява за периода от датата, в която електромерът е инсталиран или датата на предходната проверка, до датата, на която е установено, че устройството не работи.

В този период на битовите потребители се начислява дневна консумация на ток минимум 33% от максимално възможната консумация за 8 часа, а на небитовите – минимум 33% от максимално възможната консумация за 10 часа.

Ако има проблем в трафния превключвател, начисляването е по-различно. За потребители само на дневна и нощна тарифа – 60 на сто за дневна зона и 40 на сто за нощна. За потребители, при които има и върхова зона – 20 на сто за нея, 55 на сто за дневна и 25 на сто за нощна.

Коментари

Задължително поле