КФН заличи „Лев Инс брокер“ от регистъра на застрахователните брокери

Комисията за финансов надзор заличи „Лев Инс брокер“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери. Това става ясно от взетите решения по време на вчерашното заседание на регулатора.

Комисията е заличила и „Български брокер“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

„Лев Инс брокер“ ЕООД не е изпълнило изискването да представи в КФН годишни справки и отчети в срок до 31 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят. При опита да им бъде връчен акт за нарушението, собствениците на дружеството не са открити на посочения адрес. В КФН не е представена и валидно сключена задължителна застраховка „Професионална отговорност“ на застрахователния брокер. Видно от данните в Електронния регистър, последната полица за „Професионална отговорност“ на брокера е сключена със „ЗК Лев Инс“ АД със срок на застраховката до 08.09.2007 г.

„Лев Инс брокер“ ЕООД не е изпълнило и задължението си за заплащане на дължимата такса за 2018 г. в размер на 5 000 лв. за осъществяване на общ финансов надзор.

„Български брокер“ ЕООД, последният отчет, представен в КФН от дружеството, е за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. На адреса на заличения брокер не е открит представител на компанията. „Български брокер“ ЕООД не е сключило и застраховка „Професионална отговорност“.

Коментари

Задължително поле