КФН поиска Българската фондова борса да измени правилата за изчисляване на индексите

Комисията за финансов надзор препоръча на Българска фондова борса да започне процедура за изменение на Правилата за изчисляване на индексите на БФБ. Това се казва в съобщение на КФН. Припомняме, че регулаторът влезе на проверка в БФБ след сигнал, че дружеството „Еврохолд“ е влязло в индекса SOFIX неправомерно, защото не е отчетен правилно броят на акциите му.

Изменението на правилата е нужно с цел повишаване на тяхната прозрачност, подобряване на оповестяването при прилагането им, недопускането на спорни тълкувания от инвестиционната общност, както и на включването в индекса на неликвидни компоненти и повишаването на доверието в капиталовия пазар като цяло, допълват от КФН.

Проверката е констатирала, че правилата за изчисляване на индексите на БФБ допускат изчисляването на фрий-флот капитализацията за акции в случай на увеличение на капитала на публичното дружество да се извършва въз основа на входящи данни от различни източници, които могат да не съвпадат предвид времетраенето и поредността на регистрирането на съответните емисии в различните релевантни институции (Търговски регистър, Централен депозитар). От друга страна, критерият за ликвидност  също не отговаря като цяло на ниските обеми, търгувани на БФБ през последните години. В резултат на това, прилагайки правилата  може да се достигне до ситуацията, в която компоненти на индекса да станат акции с много ниска ликвидност, както и такава, за които към момента на преизчисляване на индекса е съществувало несъответствие между обявените и реално записаните акции.

Коментари

Задължително поле