Кърджали с най-висок достъп до интернет

В Благоевградско има увеличение от 8.1%

Най-малък относителен дял на домакинствата с достъп до интернет за 2018 г. бе отчетен в Софийска област (51.3%), а най-висок - в област Кърджали (84.4%). Това показват данните от проведеното през годината изследване за използването на информационно-комуникационни технологии у нас.

В област Благоевград 71.4% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си. За страната този показател е 72.1%. Пиринският край заема десето място сред 28 области в страната. В този район е регистрирано увеличение от 8.1 процентни пункта спрямо предходната 2017 година.

За осемгодишен период използването на ИКТ в региона става все по-масово - относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил с 29.1 процентни пункта.

Коментари

Задължително поле