Лихвите по кредити падат с 1,3% до 2018 г.

От 2019 г. се очаква плавно повишение на цената на заемите

Основната причина, която ще тласка лихвените проценти надолу е изострящата се конкуренция между банките

Лихвите по кредитите за домакинствата ще паднат с 1,3 процентни пункта /пр.п/ до 2018 г. спрямо 2016 г. и ще достигнат средно 6,9%. При тези за бизнеса понижението ще е с около 0,5 пр.п до 4,2%. Това показва анализ на Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк, представен по време на годишната конференция на Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ в Кипър.

Основната причина, която ще тласка лихвите по кредити надолу е изострящата се конкуренция между банките за това кой ще спечели повече от увеличаващото се търсене на заеми, отбелязва банкерът.

„Средните лихви по кредити ще достигнат своето дъно през 2018 г. и ще започнат да се увеличават от 2019 г., като успоредно с това спреда между лихвите по депозити и кредити, според нас, ще продължи да намалява. Тенденцията на увеличение на лихвите ще бъде в ход поне няколко години, като нейната скорост ще се определя от бавно протичащия процес на нормализация на лихвите в еврозоната. Най-важният извод, до който стигаме е, че е налице значителна вероятност, когато процесът на нормализация на лихвите в еврозоната приключи - някъде в периода след 2020 г., средните лихви по кредитите у нас да се окажат не много по-високи от наблюдаваните в момента“, отбелязва Павлов.

Според икономиста понататъшно намаление на лихвите по депозитите е невъзможно заради вече достигнатите ниски нива. Така спредът между лихвите по депозити и кредити ще намалява успоредно с намаляването на лихвите по кредитите. От тази ситуация банките ще търсят изход като се стремят да увеличат обема на бизнеса.

Банкерът прогнозира в следващите две години и обемът на необслужваните кредити да продължи да намалява. В края на 2018 г. понижението спрямо 2016 г. ще е с 3,3% до 9,5% от общо отпуснатите заеми.

Източник: БНБ, УниКредит Булбанк Икономически Проучвания

Източник: НСИ, БНБ, УниКредит Булбанк Икономически Проучвания

* Кредити с просрочие над 90 дни

**Съотношение на заделените през годината провизии към осреднения размер на кредита

Коментари

Задължително поле