Лихви над 30% по бързи заеми падат в съда

На пазара у нас 194 български небанкови търговски дружества отпускат кредити, както и още 10 компании от страни от ЕС.

Хората може да върнат само това, което са взели

Твърде високата цена на кредита противоречи на добрите нрави

Ако липсва задължителен елемент от договора, нищожен е целият договор

Фирми за бързи кредити масово отпускат средства на граждани при лихва от 30-40%. Освен това товарят клиентите с различни такси и неустойки и реалната цена на кредита става още по-висока.

Тези лихви са безобразно високи и има съдебни решения, в които се приема, че противоречат на морала, което води до невалидност на целия договор за кредит, каза за „Труд” адвокат Десислава Филипова. Така клиентът трябва да върне само сумата по заема, която е получил, и не дължи абсолютно нищо друго - нито лихви, нито някакви неустойки или такси. Има доста такива решения на съда, допълни адвокат Филипова. Но малко хора имат правна култура и средства за да водят дело.

Винаги ще се намери съдия, който вижда нещата по различно от другите, но масово съдът приема, че лихви в размер над 30-40% противоречат на добрите нрави, т.е. на морала. Съдът разсъждава, че лихвата като цена за ползване на кредита се определя от срока, за който е предоставена сумата, поетия риск от кредитора и добросъвестна ставка на печалба.

Има практика на Върховен касационен съд, че при необезпечени кредити, когато лихвата е над три пъти по-висока от законната, т.е. над 30%, тя противоречи на морала, каза адвокат Филипова. Законната лихва е основният лихвен процент на БНБ, който в момента е 0%, плюс 10%. Когато има обезпечение - да кажем поръчител, запис на заповед или солидарен длъжник лихвата не трябва да надхвърля два пъти размера на законната, и масово съдилищата спазват тази практика, допълни тя.

Повечето решения на съда са, че е нищожна уговорката за твърде висока лихва от 30-40%. Но договорът за потребителски кредит законно е уреден като възмезден договор. Т.е. уговорката за лихва е задължителна част от съдържанието на договора. Щом липсва задължителен елемент от договорното съдържание, нищожен е и целия договор. Има доста такива решения на съда, обясни адвокат Десислава Филипова.

В договорите за бързи кредити често има и допълнителни капани, с които клиентите реално трябва да платят значително по-висока цена от обявената лихва. Най-често уловката е да се изисква поръчител, който трябва да отговарят на трудно изпълними условия. Например да взима заплата между 1500 лв. и 7 минимални работни заплати, да бъде само физическо лице, да бъде над определена възраст.

Комулативно се изреждат най-различни условия, които така са разписани в договорите, че кредитополучателят няма как да ги изпълни, обясни адвокатът. В такъв случай се начисляват неустойки, които реално са скрити лихви, допълни тя. В Закона за потребителския кредит е предвиден горен праг на цената на заема - годишният процент на разходите (ГПР) не трябва да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва, т.е. не повече от 50%. ГПР показва реалното оскъпяване на кредита и включва освен лихвата и всички други разходи по него.

Фирми за бързи кредити обаче се опитват за заобиколят това правила чрез използването на различни порочни практики, като една от тях е неустойката за поръчител.

„Наскоро попаднах на фрапантен случай - кредит за 5500 лв. с лихвата става 8685 лв. Но с неустойката за неосигуряване на поръчител за срок от 24 месеца размерът на дълга набъбва на 26 736 лв.”, каза адвокат Десислава Филипова.

В практиката й има случаи лихвата плюс неустойката за неосигуряване на поръчител да са равни на размера на взетата сума по кредита. Това също е нарушение на закова и такива неустойки падат в съда, обясни адвокатът.

Съображенията са, че тези неустойки не са обезщетение за кредитора за някакво неизпълнение по заема, а са допълнителна цена, която от самото начало начисляват в погасителния план на кредита. В повечето случаи пада целият договор, първо защото лихвата е висока, и второ защото лихвата още скача заради неустойката, която е скрита лихва.

 

250 лв. за експресно одобрение

Има случаи фирми за бързи кредити да събират такса за експресно разглеждане на заявлението. Например отпускат кредит от 500 лв., събират такса от 250 лв. за експресно обслужване и дават на човека само 250 лв., но начисляват лихва върху целия размер на кредите от 500 лв. Но законът забранява да бъдат събирани всякакви такси, свързани с отпускането и управлението на кредита. Т.е. такава такса влиза в пряко нарушение на закона, каза адвокат Филипова.

 

Няма 100% гаранция

В делата срещу фирми за бързи заеми има голям шанс хората да спечелят, но няма 100% гаранция, каза адвокат Филипова. Има случаи в тричленен състав двамата от съдиите да имат едно мнение, а третият да не е съгласен с тях. Правото е тълкуване. Не случайно Върховен касационен съд периодично излиза с тълкувателни решения. Те целят уеднаквяване на практиката на различните съдии. След тълкувателно решение на ВКС всеки съдя е длъжен, дори да мисли различно, да го спазва.

 

 

Капани

2000 евро неустойка за застраховка

Има задължителен гарант

За кредит от 350 евро от клиента искат 2000 евро неустойка, защото не е платил застраховка по заема. Тома е един от реалните случай в адвокатската практика. Неустойките се използват при бързите кредити, защото не влизат в Годишния процент на разходите, за който има таван.

Събирането на такса гарант е разновидност на неустойка за неосигуряване на поръчители. Кредиторът казва, че клиентът ще плащаш от джоба си възнаграждение на фирма гарант, която той посочва. Фирмата гарант обикновено е свързана с кредитодателя. В началото ги правеха много нагло на един и същи адрес на управление, с един и същи управител. „Сега започнаха да ги разделят, за да хвърлят прах в хорските очи и поне привидно да изглежда, че има фирма гарант. Естествено, ако се стигне до неизпълнение от страна на клиента, никога не съдят фирмата поръчител. Но клиентът плаща възнаграждение на фирмата поръчител”, разказа адвокат Десислава Филипова.

 

Практика

3000 лв. такса за пакет допълнителни услуги

Доброто обслужване се заплаща

Пакет от допълнителни услуги е една от уловките в някои фирми за бързи кредити. Например за 5000 лв. кредит лихвата е 2000 лв., но събират и 3000 лв. за допълнителни услуги. Законът забранява от клиента да бъдат събирани такси, свързани с отпускането и управлението на кредита. Освен това голяма част от услугите реално не се ползват. В пакета услуги влизат например: промяна на датата на падежа - клиентът да не плаща на 15-то число, а 20-то; кредиторът да се откаже два месеца да търси длъжника за погасителните вноски, които в последствие си ги събира заедно с лихва за този период; облекчено отпускане на следващ кредит.

В пакета от допълнителни услуги на друга фирма влиза преференциално обслужване в офиса - с кафе ли ги черпят, с уиски ли ги черпят, не знам, коментира адвокат Десислава Филипова. Друга услуга в пакета, за която клиентите плащат предварително такса, е плащане в офиса без комисионна. Ако е по банков път банката ще вземе комисионна, но като нося на някого пари в брой какво основание има да ми взима такса за това, че ме облекчава и няма да ми събира комисионна, допълни адвокатът.

Коментари

Задължително поле