Манастирът Мракония в Румъния - духовна обител с богато културно наследство

ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

REGIONAL DEVELOPMENT FOUNDATION

гр. Видин 3700, ул. Христо Ботев № 93, тел. 094 9 2 30 30, e-mail: rdfoundation@gmail.com; website: www.frr-bg.org

Манастирът Мракония в Румъния - духовна обител с богато културно наследство

Летният туристически сезон предлага примамливи и желани посоки, предоставяйки възможност да се „впуснем“ в търсене и на нови и непознати места, които биха представлявали интерес за ценителите на културния и в частност на трансграничния религиозен туризъм. Такава добра дестинация е Окръг Мехединци, който се намира в югозападната част на Румъния, в региона на югоизточна Олтения.

В окръг Мехединци са регистрирани 700 исторически обекта като част от материалното културно наследство. Особено значение за местния религиозен туризъм има манастирът Мракония, който си заслужава да посетите, за да усетите енергията и силата на това място.

Разположен в близост до град Оршова, манастирът Мракония според някои датира още от XI век, от времето на воеводите Глад и Охтум. В историята на своето съществуване, духовната обител е подложена на много изпитания. През 1453г., в резултат на турските набези, монасите са принудени да напуснат манастира. Между 1521-1523, управителят на Северин, Никола Гърлищяну, заедно с жена си и дъщеря си, обновяват манастира. Наскоро след това той отново е разрушен при многобройните турско-татарски нашествия. През 1715г. турски разбойници убиват почти всички монаси (спасява се само един). През 1738 г. е изгорен от австрийските войски, а през 1788г. е опустошен от турците. През 1934г., благодарение на усилията на епископа на Карансебеш, Василе Лазареску, и на протоиерей Йосиф Къмпиану от Оршова, е построена нова кръстовидна църква от печена тухла с ламаринен покрив, която обаче дълго време остава незавършена. През първите две десетилетия на комунистическия режим се използва като обикновен енорийски храм. През 1968г., в резултат на работата по водноелектрическата централа на Желязната порта I, старата църква остава под водите на река Дунав. Сегашният манастир е построен след 1989г., на ново място, а от 2007г. монашеският живот в него е възстановен.

Храмовите празници на манастира са „Св. архангели Михаил и Гавриил” и „Св. Троица”.

Църковната обител е разположена в живописна част на излизане от залива Мракония и до нея може да стигнете по асфалтов път, който е в добро състояние. Манастирът не разполага с хотелска част, но в близката община Ешелвица може да се насладите на местните румънски гозби и да се настаните удобно в хотел-ресторант Стяуа Дунарии (Дунавска Звезда).

Избирайки тази посока, непременно трябва да отделите време и да се полюбувате на статуята на царят на даките Децебал, която е местната туристическа атракция. Впечатляващата статуя е издълбана директно в планинската скала от екип от 12 алпинисти. Цели 10г. са били нужни са създаване на творбата, която е с височина 55 метра и широчина - 25 метра.

В края на това пътешествие ще се чувствате удовлетворени и безспорно духовно обогатени от посещението си в трансграничния регион. Преживените емоции със сигурност ще провокират у вас желанието скоро отново да посетите Румъния и да откриете и други малко познати туристически обекти в региона.

Проект: “Трансгранично религиозно наследство”, проектен код ROBG-509, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния- България

Автор: „Фондация за регионално развитие“

Дата на публикацията: 10.07.2019г.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.

Отговорност за съдържанието на материала носят единствено неговите автори.

http://interregrobg.eu

Коментари

Задължително поле