Милиарди евро на линия за модернизация на България (обзор)

Експертите обсъдиха какви са предизвикателствата пред България в следващите 7 години.

Предвидени са средства за зелена икономика, транспорт и конкурентоспособност

Експерти обсъдиха участието на България във фонда за възстановяване и устойчивост на ЕС

“Труд” е медиен спонсор на форума

“Милиарди евро са на линия да трансформираме България и ние трябва да постигнем по-високо ниво на развитие на икономиката, а това ще стане тогава, когато си поставим по-високи цели”. Това заяви министърът на икономиката Лъчезар Борисов във виртуалната дискусия на тема “Фонд за възстановяване и устойчивост на ЕС за преход на България”. “Труд” беше медиен спонсор на форума, организиран от The Economist Events и Hazlis & Rivas.

“България е една от малкото държави, които повишиха потреблението и доходите по време на криза. Имаме най-ниския държавен дълг в ЕС, коя държава би мога да се похвали с това”, попита министърът. Той напомни, че страната ни има най-ниския бюджетен дефицит - 3%, а нивото на безработицата е 5%. Министър Лъчезар Борисов очерта ключови сфери на развитие, заложени в плана на ЕС - иновации, растеж и кръгова икономика, както и конкурентоспособност на фирмите. Той посочи, че страната ни е отбелязала рекорд за последните 6 години на сертифицирани инвестиционни проекти.

“Приоритетите, които трябва да се адресират в Плана за възстановяване и устойчивост на България, който е част от този на Европейската комисия за възстановяване на Европа от кризата с COVID-19, са преди всичко преход към зелена икономика и дигитална трансформация. Съответно тези две сфери са най-много заложени в изпълнението на плана - с 37% и 20%. Планът е уникална възможност за България да се възползва от грантове и заеми, за да се модернизира и да стане конкурентоспособна и зелена икономика”. Това заяви Йоханес Любкинг, главен съветник по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейската комисия.

Експертите обсъдиха какви са предизвикателствата пред България в следващите 7 години, в които Фондът ще функционира, както и приоритетните сфери, сред които транспортна свързаност, образование, социални политики и човешки капитал.

Инвестират в екологични ток и отопление

И домакинствата ще се възползват от парите от Брюксел

Ще реализират и жп проекти

В Плана за възстановяване и устойчивост има заложено финансиране на проекти за домакинствата.

В Плана за възстановяване и устойчивост на България има заложено финансиране на проекти за домакинствата, каза Ивелина Василева, председател на парламентарната комисия по околна среда. Ще се инвестира в термопомпи, фотоволтаици за домакинствата, както и в саниране, включително и на еднофамилни жилищни сгради. По думите є 47% от парите, предвидени в плана, са насочени именно към зеления преход.

Причината за тази насока е, че България е силно енергоемка икономика - изразходваме 3,5 повече енергия за производството на единица брутен вътрешен продукт (БВП) спрямо останалите държави в ЕС, а 93% от сградният фонд не отговаря на изискванията за енергийна ефективност. Енергетиката ни емитира 70% от емисиите въглероден диоксид, като близо половината от електроенергията се произвежда от въглища, коментира още Василева.

България ще изгради газова инфраструктура в Маришкия басейн, предвижда обновеният национален План за възстановяване, по който България ще получи пари от европейските фондове, предвидени за устойчиво развитие на европейската икономика след пандемията от коронавируса. По тръбите ще може да бъде доставен и водород, което ще бъде основата на съществено реформиране на Маришкия басейн и на по-късен етап директно ще елиминира въглеродните емисии от производството на електроенергия.

Ще се инвестира и в жп проекти, като в компонента “транспортна свързаност” основните елементи са насочени към декарбонизация и цифровизация на транспортния сектор чрез целенасочени инвестиции в железопътния транспорт - от една страна в инфраструктура, от друга страна в подвижен жп състав и повишаване на безопасността.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции