Министри координират политиките по водите

Съвет от девет министри ще отговаря за Координационния съвет по водите. Той ще следи управлението на речните басейни и риска от наводнения.

Съветът по водите ще разглежда и доклади от областните управители за състоянието на водната инфраструктура и резултатите от контролната дейност. Съветът ще разглежда и доклади от областните управители за състоянието на водната инфраструктура и резултатите от контролната дейност. Председател на съвета е министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

 

Коментари

Задължително поле