Министър Нено Димов: МОСВ ще разработи Национална програма за качеството на атмосферния въздух

Промени в законодателството ще ограничат съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите за битово отоплени

Столична община има изготвена програма за управление на качеството на атмосферния въздух за периода от 2015-2020 година, намаляване на емисиите и достигане на установените норми на фини прахови частици. В нея  са посочени комплекс от мерки за намаляването на замърсяванията.

Това заяви от парламентарната трибуна министърът на околната среда и водите Нено Димов, който отговори на въпрос от народния представител Миглена Александрова относно конкретни мерки за подобряване чистотата на въздуха в София.

„Предвид сериозността на проблема с наднорменото замърсяване на атмосферния въздух фини прахови частици, МОСВ предприема следните действия – в края на 2016 г. Народното събрание ратифицира споразумение за предоставяне на консултантски услуги между министерството и Международната банка за възстановяване и развитие. В резултат на това предстои разработване и приемане на Национална програма за качеството на атмосферния въздух. Тя следва да идентифицира приложените мерки, отговорните институции, сроковете за изпълнение , финансирането и др.”, обясни министър Димов.

Той подчерта, че е създадена и междуведомствена работна група, която да изготви предложения за промяна в законодателството, с основна цел да бъде ограничено съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите за битово отопление.

„Направена е междуведомствена работна група с цел предприемане на мерки срещу замърсяването на въздуха с фини прахови частици от автомобилния транспорт”, обясни още министър Ненов Димов.

Коментари

Задължително поле