Млад икономист на 2017 г. избират Съюзът на икономистите и ПУ "Паисий Хилендарски"

"Икономическото неравенство в 21-ви век" е темата на националния конкурс за млад икономист №1 на 2017 г., обявен от Съюза на икономистите в България и Факултета по икономически и социални науки на ПУ "Паисий Хилендарски". В надпреварата за куп парични и предметни награди могат да се включат ученици, студенти, докторанти и асистенти от български и европейски университети и то без ограничения на специалността и млади предприемачи на възраст до 29 години.

Специална награда от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" ще получат учениците в случай, че успеят да се класират на челните три места. Те ще могат да си изберат специалност в Икономическия факултет, която да изучават без конкурсен изпит с изрично решение на Академичния съвет на вуза. Същото право ще имат и участниците в конкурса, удостоени с някоя от специалните награди на фирми и организации, ако представената разработка е свързана с тяхната дейност.

Крайният срок за подаване на докладите с обем до 10 стандартни печатни страници е 11 май, а тържественото награждаване ще е на 10 юни - в навечерието на Деня на икономиста. Докладите се изпращат паралелно по имейл и по пощата, като името на автора не бива да присъства в самата разработка. "Ако имате познания и интереси в областта на икономиката, предприемачеството и социалните системи, проявявате лично отношение към обявената тема и желаете да изявите Вашето становище и предложение за решение по проблема, конкурсът е шанс да го споделите", призовават организаторите.

Коментари

Задължително поле