„Турски поток“ стигна до сушата

“Синьо гориво” потича по тръбите в края на 2019 г.

Завърши работата по създаването на газопроводната система в Черно море

Вероятно ще минава през България, Сърбия и Унгария

Морската и сухоземната част на газопровода “Турски поток” са съединени, съобщиха от компанията оператор на проекта. В съобщението се отбелязва, че този акт символизира “завършването на целия комплекс от работи по създаването на газопроводната система в Черно море”. Газопроводът “Турски поток” има две тръби, всяка с капацитет от 15,75 милиарда куб.м. газ. Той свързва Русия и Турция по дъното на Черно море, като прави транзита през Украйна излишен. Първата отсечка ще доставя “синьо гориво” за Турция. Очаква се газът по нея да почете в края на 2019 г.

Втората тръба трябва да снабдява Балканите и страните от Централна Европа, като крайната точка е газовият хъб Баумгартен в Австрия. Най-вероятно тя ще премине през територията на България, Сърбия и Унгария. Другият вариант е тръбата да мине през Гърция и оттам за Италия, но за момента той изглежда по-малко вероятен.

Доставките на синьо гориво за България и Сърбия през “Турски поток” ще започнат през 2020 г., за Унгария - през 2021 г., за Словакия - през втората половина на 2022 г. Това ще позволи на “Газпром” от 2022 г. да прекрати транзита през Украйна.

Необходимите средства за изграждане на продължението на “Турски поток” през територията на България ще бъдат инвестирани от българския оператор “Булгартрансгаз” при стриктно спазване на Закона за обществените поръчки. Общият размер на инвестицията се очаква да бъде около 2,8 млрд. лв. Руската държавна компания “Газпром” обяви, че ще строи самостоятелно газопровода в Сърбия, проектиран да пренася газ от българската до унгарската граница като продължение на проекта “Турски поток”. Причината е, че в Сърбия не действат правилата на ЕС за Третия енергиен пакет, поради което “Газпром” може да се окаже възложител, изпълнител, собственик и оператор на тръбата, както и да бъде собственик на пренасяното по нея гориво.

 

Предварителни разчети

Печалбата ни ще бъде над 4,3 млрд. лв.

Предварителни разчети на енергийното министерство показват, че печалбата ни от преминаване на “Турски поток” през България за 20 години ще бъде над 4,3 млрд. лв.

Инфраструктурното обезпечаване на “Турски поток” у нас изисква да се изградят първите 11 км на българска територия от турската граница до компресорна станция “Странджа”. Има налична инфраструктура от 151 км, която може да бъде използвана, но трябва да бъдат изградени още 484 км до българо-сръбската граница, както и две компресорни станции (КС). Близо до сегашната КС “Провадия”, ще бъде построена КС “Нова Провадия”, от която до границата със Сърбия в посока Зайчар ще бъдат монтирани тръби с диаметър 1200 мм. До границата със Сърбия ще се построи нова КС “Расово”.

Коментари

Задължително поле