МФ очаква 100 милиона лева бюджетен излишък за май

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на май се очаква да бъде близко до балансирано - излишък в размер на 100 милиона лева, събщиха от Министерството на финансите (МФ).

Бюджетното салдо по КФП за май, на месечна база в сравнение с април, намалява с около 500 милиона лева, отчитат от МФ. От министерството обясняват, че това се дължи основно на извършени разходи с еднократен за годината ефект, както и на изплатени през месеца разходи за възнаграждения на персонала със задна дата - от 1 януари 2024 г., представляващи мерки за преодоляване на диспропорциите във възнагражденията в държавната администрация и висшите учебни заведения. Също така през май бяха изплатени около 300 милиона лев на селскостопанските производители по програмата за осигуряване на ликвидност за земеделските стопани от първичното селскостопанско производство - животновъди, производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, винени лозя, тютюн, зърнени култури и слънчоглед с цел смекчаване на негативните ефекти от руската агресия срещу Украйна, наложените санкции и предприетите ответни мерки, както и осигуряване непрекъснатостта на икономическата дейност, посочват от МФ.

От МФ отчитат, че приходите, помощите и даренията по КФП към май се очаква да бъдат в размер на 28,2 млрд. лв., което е 37,5 процента от годишните разчети и нарастват с 3,3 млрд. лв., което представлява 13,3 на сто спрямо същия период на предходната година, като принос за това имат всички елементи на приходите. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните приходи нарастват в номинално изражение с 2,1 млрд. лв. (10,7 на сто), неданъчните приходи нарастват с около 400 милиона лева (8,6 на сто) и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват близо два пъти (с 800 милиона лева). 

Разходите по КФП (включително вноската на България в бюджета на ЕС) към май възлизат на 28,1 млрд. лв., което е 34,5 процента от годишните разчети. На съпоставима база спрямо предходната година се отчита нарастване, основно при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии, след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и при разходите за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации със закона за държавния бюджет за 2023 г. и за 2024 г. 

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31 май от централния бюджет, възлиза на 600 милиона лево, което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Финанси