МФ публикува проекта на държавния бюджет за 2020 г.

Министерството на финансите обяви проекта за държавен бюджет 2020 г. За първи път от много години насам бюджетът е планиран да бъде балансиран - т.е. без дефицит или излишък.

Планирано е да се съберат и да се изхарчат 46,8 млрд. лева.

Държавният дълг в края на годината ще бъде под 20% от брутния вътрешен продукт. 2,2 милиарда лева е размерът на дълга, който ще може да бъде поет догодина.

Финансовото министерство очаква инфлация от 2,1% през 2020 г. В най-важния финансов закон е заложено 4,1% безработица.

Малко над 4,2 млрд. лева са средствата, предвидени за общините.

Минималната заплата ще е 610 лв., колкото ще е и минималната работна заплата.

Заложени са 10% по-високи възнаграждения в бюджетния сектор.

Предвижда се от 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г., да се увеличават с 6,7% , като от 1 юли през 2021 г. и 2022 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, също се осъвременяват по „швейцарското правило”.

Осигурени са средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности в т.ч. средства за изпълнение на приетите от Народното събрание инвестиционни проекти, включително покупката на нов изтребител за ВВС.

В сектор „Образование“ ще продължи реализацията на мерките, целящи подобряване на социалния статус на учителите, като за тази цел ще бъдат предоставяни ежегодно допълнителни средства в размер на 360 млн. лв. за увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал. Целта е през 2021 г. да бъде постигнато удвояване, спрямо 2017 г., на средствата за възнаграждения на педагогическите специалисти.

Коментари

Задължително поле