Над 100 000 лв. недекларирани доходи на Лозан Панов

Потвърждава се информацията на "Труд"

Статията "Финалната атака срещу Лозан Панов" във в. "Капитал" потвърждава информацията на в-к "Труд" от 11 октомври , че данъчните са извършили пълна ревизия на доходите, активите и имуществото на Панов и семейството му за 5-годишен период (2011-2016 г.), която е приключила на 18 септември т.г. От публикацията става ясно, че председателят на ВКС сам е разкрил съдържанието на ревизионния акт, който го уличава в неплащането на 16 000 лв. данъчни задължения. Те са формирани на базата разминавания между декларираните и реално придобитите имущество и доходи в размер на над 100 000 лв. И макар целта на статията е да представи защитната теза на Панов, публикацията вади на показ не само данни за тежки данъчни нарушения, но и за пореден път повдига въпроса за нивото на морално-етичните качества у председателя на ВКС, пише "Правен свят".

Най-голямо като размер нарушение се оказва разминаването в цената на закупен от Лозан Панов парцел в местността Прибой, Галата, край Варна. През 2013 г. Панов купува половината от 480 кв. м. земя и бунгало от 37 кв. м. на метри от морските вълни за 26 000 лв. Експертна оценка, извършена от лицензиран оценител, е удостоверил, че декларираната от Панов цена е шест пъти по-ниска от реалната, която би трябвало да е 122 000 лв. Така преди пет години Лозан Панов е успял да укрие доход от почти 100 000 лв., смятат данъчните. И докато председателят на ВКС отхвърля тези констатации, справка в сайтове за недвижими имоти също показва, че идентични парцели с постройки, като закупените от Панов, се продават на значително по-високи цени от тази, която е декларирал.

НАП установява и недекларирани 1500 евро приходи от наем. Обяснението на Панов: той притежавал само 1/6 от отдавания под наем имот. Договорът за наем бил сключен от майка му, а парите били за ремонт, който бил поет от наемателя. Обстоятелство, което противоречи на масовата практика, при която подобни ремонтни дейности се заплащат от наемодателя, защото става въпрос за трайни подобрения.

Оказва се, че Лозан Панов е имал проблем и с декларираните приходи от хонорари, чиято стойност не е посочена в публикацията. И ако е нормално магистрат да получава хонорар като лектор в Националния институт на правосъдието (НИП), то далеч не така стои въпросът с участието на административния съдия Панов в кръгла маса, посветена на лекарските грешки. Оказва се, че в проверявания период за участие в събитие на издателската компания "Вестникарска група България", частното търговско дружество, което би могло да се яви страна по дело, е платило хонорар на действащ български съдия. Факт, който влиза в директно противоречие с чл. 5, т. 4 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати: "В обществените и официалните си контакти магистратът няма право да се възползва от служебното си положение или да използва правомощията си с цел извличане на лична облага." Законодателят е предвидил възнагражденията на магистратите да са далеч по-високи от тези на по-голямата част от представители на държавната власт, именно, за да не се допускат ситуации, които биха ги поставили в зависимост от икономически интереси, какъвто е случаят с Панов и заплатеното му участие в обществена дискусия. Още повече, че парите за участието на съдия Лозан Панов в дискусията са платени дори не от издателството, а от банка - "Инвестбанк АД".

Очевидно сумата, която е получена за участието в събитие, спонсорирано от търговска банка, се е сторила неприлично висока за бенефициента, за да е пропусната в публикацията, с която Панов се опитва да оправдае недекларираните приходи. И без нейното конкретизиране става ясно, че за ревизорите, извършили няколкомесечна проверка на доходите, имуществото и активите на семейството на председателя на ВКС, липсват данни за произхода на над 100 000 лв., което е основание заключението да се изпрати на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ). От Антикорупционната институция могат да стартират процедура по запор и отнемане на имущество от Панов или да предоставят материалите на прокуратурата, която да прецени дали има данни за наличие на престъпление и ако това е така, да го привлече под наказателна отговорност. Каквото и развитие да последва, то вече е невъзможно Лозан Панов да продължи да заема длъжността председател на ВКС, която му дава правомощия да ръководи и заседанията на Съдийската колегия на ВСС.

Подобно на предишните случаи, в които Панов използва услугите на изданията на обвиняемия Прокопиев, в опит да изчисти опетнената си репутация, и този път материалът изобилства от манипулативно интерпретиране на факти, които трябва да внушат, че председателят на ВКС е жертва на "задкулисен сценарий". Разбира се, истината е далеч по-различна, защото именно Лозан Панов стана причина за сезирането на НАП и извършването на пълната данъчна ревизия за период от пет години. Това се случи след многократния отказ на председателя на ВКС и член на ВСС да подаде имуществена декларация за 2016 г. и пред Сметната палата, а не само пред Инспектората към ВСС (Панов се оказа единствен от 25-те члена на ВСС, който не спази изискването на закона и не се отчете и пред Публичния регистър на Сметната палата). Заради това Панов бе глобен с 1000 лв., а той обжалва пред Софийския районен съд (СРС). Прави впечатление, че докато на първото заседание по делото на 12 юли лично председателят на ВКС пледира "невинен" пред районния съдия, то на провелото се преди десет дни второ заседание не само, че Панов отсъства, но го нямаше и неговият адвокат и чест автор в изданията на Прокопиев – Александър Кашъмов. Обяснението за неприсъствието на Панов следва да се търси именно в ревизионния акт, който данъчната администрация е успяла да му връчи, след като дълго време председателят на ВКС се е укривал. Всъщност в статията на "Капитал" се потвърждава написаното две седмици по-рано в "Труд", че Панов е правил всичко възможно, за да не съдейства на ревизорите.

Написано е и друго. В желанието си да спаси "съдия №1" от предсрочното прекратяване на мандата му, изданието на обвиняемия Прокопиев се налага да употреби дори неистини. При изброяването на няколко от скандалите, провокирани от "съдия № 1" в последните три години и половина, не е пропусната историята с т.нар. "развити болтове" на служебния автомобил на Панов от НСО, като изрично е посочено, че от това "гумата му пада". Опитът за прокарването на подобна "фалшива новина", най-малкото, защото ако се беше случило последиците за председателя на ВКС и служебния му шофьор (избран лично от Панов, защото двамата са били съученици) можеха да са доста тежки, говори, че аргументите на покровителите му дотолкова са се изчерпали, че единственото, което им остава, е да започнат да употребяват лъжи.

Коментари

Задължително поле