Над 25% ръст на издателската дейност в Търновско за година

Снимка: Архив

Средният тираж на издадените книги е скочил двойно

Издадени са 449 книги с тираж 143 000 броя и 24 брошури с тираж 12 000 броя за година във Великотърновска област. В сравнение с 2017 г. броят на издадените заглавия на книги нараства с 25%, а средният тираж за миналата година е 318, докато през предходната година е бил 175. Броят на издадените заглавия на брошури през 2018 г. нараства с 26.3% до 24, като средният тираж е 503 броя при 335 за 2017 година.

Относителният дял на издадените заглавия книги към общия брой за страната достига 5.2%, а този на издадените брошури е 2%. През предходната 2017 г. тези дялове са били съответно 4.2% и 1.3%.

През 2018 г. в региона са издадени 8 регионални вестници с годишен тираж 1996 хиляди. В сравнение с 2017 г. броят на издадените регионални вестници се увеличава с два, докато годишният тираж бележи слаб ръст от 4%.

Относителният дял за областта от общия годишен тираж на издадените регионални вестници за страната е 12.2%. По размер на годишния тираж на издадените регионални вестници област Велико Търново се нарежда на 1-во място в страната.

Коментари

Задължително поле