Над 77% в Шуменско с достъп до интернет

Снимка: Архив

Мъжете висят в мрежата повече

77,3% от домакинствата в област Шумен имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 75%. По този показател регионът е с изпреварващо развитие през последните десетина години, сочат от местната статистика.

През 2019-та с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област Русе (84,4%), а с най-нисък - област Ямбол (53,4%). Шуменско се нарежда на осмо място.

Проучване за ежедневното ползване на глобалната мрежа показва, че 65,5% от хората в Шуменско на възраст между 16 и 74 навършени години всеки ден ползват интернет или поне веднъж седмично.

В област Шумен мъжете са по-активни и по-често се възползват от удобствата на глобалната мрежа в сравнение с жените - съответно 69,1 и 62,1%.

Значителни са различията и според образованието - 100% от хората с висше образование и 72% от лицата със средно образование в областта са регулярни потребители и само 40,3% от завършилите осми клас се възползват от възможностите, които интернет предоставя.

Коментари

Задължително поле