Наемат площи в жилищните квартали

Търсенето на складове е генерирано основно от компании, опериращи в следните области - търговия с бързооборотни стоки, фармация, електронна търговия, транспорт и спедиция.

Повишено е търсенето на хладилни складове

Предлагането на бизнес сгради се увеличава

Заради Covid-19 нарастват онлайн продажбите, което пък води до желание на повече фирми да наемат складове на локации в близост до жилищни квартали, вместо в индустриални зони. Това показва доклад на консултантска компания за развитието на бизнес площите у нас. Налице е вероятност за повишено търсене на хладилни складове, най-вече от търговци на хранителни стоки, коментират брокери.

Проучването за развитието на пазара на модерни индустриални и логистични площи в София през първата половина на 2020 г. показа, че предлагането продължава да нараства с плавни темпове. За разглеждания период то се увеличава с 3%, което води до общ обем от над 1 млн. кв. м. Минимален ръст от 1% е регистриран и в нивата на свободните площи, с което те достигат 8%.

Търсенето в сегмента е генерирано основно от компании, опериращи в следните области - търговия с бързооборотни стоки, фармация, електронна търговия, транспорт и спедиция. Те имат съществен принос към нетното усвояване на 23 500 кв. м, разположени предимно в новозавършени сгради и отдадени още на етап “в строеж”.

Промени в средните наемни нива на клас А и B складови площи с добра локация и изградена инфраструктура не се наблюдават. За София те остават съответно 5,2 евро и 2,7 евро на кв. м. на месец.
Нагласите на една трета от производствените компании за следващите 18 месеца са да продължат дейността си без съществени промени в организацията. 33% обмислят възможности за осигуряване на по-голяма ликвидност с предприемане на различни действия, сред които са продажба и последващо наемане на използваните от тях площи. В резултат на здравната криза и нейното отражение върху бизнеса очакванията за следващите месеци са в няколко посоки. Наемодателите с дългогодишен опит ще предложат гъвкави решения на своите наематели при подновяване или удължаване на срока на договора, както и при ангажимент за наемане на повече площи във времето. Целта е инвеститорите да си гарантират подходящ микс от наематели и по този начин да бъдат по-устойчиви, в случай на удължаване или задълбочаване на кризата.

Ще се наблюдава и преместване на бизнес операции и производство по-близо до централното седалище на фирмите от Азия към Европа, посочват консултантите. Като част от тази тенденция България, със своето геостратегическо положение, данъчна политика и наличие на работна ръка, има шансове да привлече повече инвестиции.

Коментари

Задължително поле