Намаляват таксите за преводи в ЕС

Таксите за презгранични преводи в ЕС ще бъдат намалени.

Таксите за презгранични парични преводи в ЕС ще бъдат намалени. От 15 декември 2019 г. те няма да надвишават таксите за преводи на същите суми в левове в рамките на страната. Това гласят промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, пуснати от Министерството на финансите за обществено обсъждане.

С измененията се въвежда забрана фирма, която няма лиценз за извършване на дейност по предоставяне на платежни услуги и/или издаване на електронни пари, да използва в своето наименование или в рекламата си думи, означаващи извършване на такава дейност. С промени в Наказателния кодекс пък се въвежда затвор за издаване на електронни пари без разрешение. При взимане на лиценз за извършване на платежни услуги се въвежда изискване БНБ да преценява дали лицата, притежаващи над 3% от капитала, биха могли да навредят на сигурността на предлаганите услуги.

Коментари

Задължително поле