На 59 млн. лв. възлиза проектобюджетът на Търговище

Снимка: Архив

Проектиране на нови улици и ремонти на съществуващи залага кметството

На 59 млн. лв. възлиза макрорамката на бюджета на Община Търговище за 2020 г. Това показва проектът, който беше представен публично и е публикуван на сайта на местната администрация. Предстои да се гледа и от Общинския съвет на сесия в края на месеца.

Общият размер на планираните приходи е 57,5 млн. лв. Увеличението спрямо 2019 г. е 7,5 млн. лв. и се дължи на по-големите собствени постъпления и държавна субсидия, както и на големия преходен остатък. Той в размер на 8,6 млн. лв., което е с над 3 млн. лв. повече спрямо предходната година, уточняват от администрацията.

В по-голямата част на разходите има увеличение на предвидените средства за различните дейности. Традиционно, най-голям дял от бюджета (45 %) е предвиден за образование.

Планираните разходи в капиталовата програма на Общината са за близо 6 млн. лв. Средствата са разчетени за ремонти на улици в града и селата, на квартални пространства, тротоари, детски заведения и други.

Повече пари, в размер на над 40 000 лв., ще задели Общината за съфинансиране на разкопки и консервация на крепостта Мисионис край Търговище. На музея ще бъдат осигурени средства за изготвяне на работни проекти за реставрация и консервация на Захариевата и Свещаровата къщи. Има осигурено финансиране за ремонти на 10 улици в града, 6 в селата, както и 2 площада в тях. Планирани се дейности по рехабилитация на участъци от общинската пътна мрежа. Включени са още ремонти на читалища, пенсионерски клубове и други.

В проекта за бюджет са заложени средства за изготвяне на инвестиционни проекти за разширяване продължението на т.нар. „пробив Катрафилов“ към ул. „Раковски“ и проект за бул. „Митрополит Андрей“. Той е за западната част на булеварда, където сега няма улица, но има нови жилищни сгради. Проектирането обхваща около 900 метра в участъка от музея до бул. „Ал. Стамболийски“.

Инвестиционните проекти са първи задължителен етап, за да се пристъпи към изграждане на новите по-широки улици.

От капиталовата програма става ясно, че Общината предвижда 220 000 лв. за изграждане на подземната инфраструктура на бул. „Трайко Китанчев“, в участъка от училището за деца с увреден слух до бул. „Цар Освободител“. Това се налага поради планиран ремонт на този участък по Оперативна програма „Региони в растеж“, в частта за модернизиране на градската среда. Очаква се проектът да е на стойност около 1 млн. лв. Нова асфалтова и тротоарна настилка, зелени площи, велоалея, осветление са част от дейностите. Тъй като улицата ще бъде разширена към терена на бившите казарми, са заложени средства и за нова ограда на този бивш военен обект, който сега е общински.

Коментари

Задължително поле