Нещата според чиновниците от ЕК и по същество

Право на отговор от Европейската комисия и коментар на главния редактор на "Труд"

Право на отговор от Европейската комисия:

В публикации във вестник ,,Труд“ от 20 септември 2019 г . със заглавие „Поредна провокация срещу магистрала „Струма“ кроят „зелените“ и от 4 октомври 2019 г. със заглавие „Еколози“ източват от ЕК секретни документи за 2 млрд. лв.“ се поставят под съмнение професионалната етика и независимостта на служители на Комисията, като се отправят твърдения за възможно изтичане на информация от страна на г-жа Силвия Бърова до представители на неправителствени организации във връзка с лот 3.2 на проекта за автомагистрала ,,Струма“.

Тези твърдения са неоснователни и Комисията ги отхвърля категорично. Г-жа Бърова не е участвала в процедурата за официална оценка за лот 3.2 на АМ ,,Струма“ и в никакъв случай не би могла да повлияе на решенията на Комисията по този въпрос. Наред с това г-жа Бърова никога не е отговаряла за вземането на каквито и да е решения относно разпределянето на средства по програма LIFE на ЕС.

В общ план трябва да се има предвид, че всички служители на Комисията изпълняват своите задължения и съобразяват своето професионално поведение единствено в съответствие с интересите на ЕС. Те не търсят и не приемат инструкции от никое правителство, държавен орган, организация или физическо лице извън своята собствена институция. Те изпълняват задълженията си обективно и безпристрастно, спазвайки своя дълг за лоялност към Съюза.

В контактите си с обществеността всички служители на Европейската комисия се ръководят от принципите за откритост и прозрачност, както и за вежливост, отзивчивост и ефективност.

С настоящото Европейската комисия отправя молба към вестник ,,Труд“ да публикува официално опровержение възможно най-бързо, както в печатното си издание, така и на своята интернет страница.

Коментар на главния редактор:

Уважаеми госпожи и господа от Европейската комисия и нейното Представителство в България, благодаря ви, че четете вестник „Труд“ - както пише най-отгоре на първата му страница - „Там всичко е казано“.

Получихме вашия отговор и той бе разгледан от Редакционния съвет на вестника. Беше решено да се публикува с условие да бъде придружен с мой коментар.

Правото на отговор е на страниците на вестника и в сайта Trud.bg, защото уважаваме вашия труд и лоялността ви към България и Европейския съюз.

Не съм изненадан, че писмото не опровергава информацията и фактите в посочените материали. Те са практически неопровержими. Oпитите ви да ги заобиколите в писмото си със сигурност ще затвърди мнението на българската общественост, че в ЕК се разпределят огромни пари за проекти в биоразнообразието към тукашни „екологични“ неправителствени организации (НПО), чиято дейност е меко казано съмнителна. Напомням ви, че средствата са от джоба на европейските данъкоплатци и те имат право да знаят истината.

Вместо да подкрепите твърденията си с точни данни и документи, вие се хвърляте в сляпа и неподкрепена с никакви факти защита на колежката ви г-жа Силвия Бърова. Заявявате, че „твърденията са неоснователни и категорично ги отхвърляте“. На база на какво? Представете насрещни факти на написаното в „Труд“, а не голи твърдения.

Екипът на вестника също като вас изпълнява задълженията си обективно и безпристрастно и това е причината „Труд“ да се ползва с доверието на българското общество от десетилетия.

Затова използвам повода най-вежливо да ви помоля:

След като в ЕК се ръководите от принципите на откритост и прозрачност, както сами сте посочили в правото си на отговор, направете публични и леснодостъпни за всеки финансовите отчети за изпълнението на приключилите проекти за България по Оперативна програма „Околна среда“ и по програма LIFE+. Защото „екологичните“ неправителствени организации (НПО), директни бенефициенти или партньори по проектите, не считат за нужно да го направят.

Направете вътрешна проверка как апликационната форма за еврофинансиране на лот 3.2 от магистрала „Струма“, конфиденциална кореспонденция между българското правителство и ЕК, се е озовала в българска „зелена“ НПО, която изопачава фактите в нея и така манипулира обществото.

Защото задълбоченото журналистическо разследване на „Труд“ по темата доказа категорично, че изтичането на конфиденциалната кореспонденция не е от българските власти – пробивът е в ЕК.

Пишете, че служителите на ЕК спазват своя дълг за лоялност към ЕС. Това не се поставя под съмнение, но доверието на хората в България към еврофинансирането в сферата на околната среда е сериозно компрометирано. Причината е, че няколко „екологични“ организации у нас са станали нарицателно за усвояването на тези пари и безотчетното им харчене.

Топката е във вашето поле, уважаеми госпожи и господа от ЕК – от Вас зависи дали ще укрепите доверието в евроинституциите, или ще оставите нещата така. А „Труд“ ще продължава да разкрива с конкретни факти всяка съмнителна практика в ЕК и в България. Защото така се прави в нашия занаят.

С уважение: Петьо Блъсков,

главен редактор на вестник „Труд“

Коментари

Задължително поле