Не знаем как да се осигурим за пенсия

77,6% от българите спестяват, като държат парите си в брой или в банка.

79% разчитат на държавата за старините си

Стратегия ще бори финансовата неграмотност у нас

Предлагат курсове за безработни и пенсионери

Българите не умеят да планират финансите си, за да си осигурят средства след пенсиониране. Това показва проучването “Финансова грамотност на населението в Югоизточна Европа” на ОИСР.

За финансите си след пенсия близо 79% от хората у нас разчитат на държавата. По този показател страната ни изостава от другите страни в региона. Затова Министерството на финансите предлага Национална стратегия на финансова грамотност в България, която е предложена за обществено обсъждане.

Според същото изследване значителна част от хората у нас спестяват, или това правят 77,6% от българите при средно за региона 67%, като спестяванията се държат основно в наличност или в банков депозит. Данните от проучването показват и сериозни различия между отделните социални групи. С най-нисък общ резултат за ниво на финансова грамотност са младите хора - 53% спрямо 61% за хората на възраст 30-60 г. и 57% за хората над 60 г. Собствениците на малък и среден бизнес са значително в по-висока степен финансово грамотни от средното за страната, показва още проучването.

Една от мерките, заложени в стратегията, предвижда социалното министерство да разработи и осигури безплатен достъп до електронен инструмент измерване на основни финансови знания за управлението на личните финанси, данъците, социалното осигуряване и пенсионните фондове, застраховането и банкирането, както и е-обучение за придобиване на компетенции в областта на финансовата грамотност. Ще се насърчава включването на безработни в специфични обучения по професии от професионални направления “Финанси, банково и застрахователно дело” и “Счетоводство и данъчно облагане”.

 При регистрация в териториалните поделения на Агенцията по заетостта търсещите работа - безработни, пенсионери, които искат да продължа да работят или с намалена пенсия заради недостигащ стаж, ще бъдат информирани за възможностите за повишаване на финансовата си грамотност.

Коментари

Задължително поле