Нивите в Шумен поскъпнаха с 500%

През миналата година средната цена на земята в Северен централен район е нараснала с 39,5% до 1087 лв. за декар.

На второ място е Силистра с ръст на цените от близо 400%

Рентата е 48 лв. за дка

Инвестициите в земеделска земя у нас носят сериозна доходност през последните години. Нивите в областите Шумен и Силистра са поскъпнали най-много за периода от 2010 г. до 2018 г., сочат данните на Националния статистически институт. Ръстът на цените на земята в Шумен е с 491%, докато в Силистра се отчита поскъпване от 397 на сто. Тази доходност изпревара всички други инвестиционни алтернативи като вложения в акции на борсата, банкови депозити, суровини и взаимни фондове.

Още в три области на страната се отчита повишение на цената на земята от над 300% за периода от 2010 г. насам. Това са Враца с ръст от 337%, Варна и Сливен, където средната цена нараства съответно с 328% и 319%. В топ 10 влизат и областите Видин и Търговище с поскъпване от 288% и 281%, както и Русе, Ямбол и Плевен с ръст на цените от 270%, 258% и 255 на сто.

Средното поскъпване на цената на земеделската земя у нас за периода от 2010 г. до 2018 г. е 237%, сочат данните на НСИ. По-висок ръст от този процент наблюдаваме и в Разград, Стара Загора, Велико Търново и Пловдив. Габрово е областта с най-слабо повишение на цените на нивите, като то е едва 6%.

Най-скъпа е земеделската земя в област Добрич, където средната цена е 1697 лв. за декар, сочат данните на националната статистика. В рамките на година обаче цената на земята там се е понижила с близо 16,5%. На следващите места по цени на земята са областите Силистра и Шумен съответно с 1379 лв. и 1101 лв. за декар, както и Русе с 1092 лв. Над 1000 лв. на декар е цената на нивите и край Разград, Търговище и Варна, а малко под тази граница са земите в Сливен и Враца (977 лв. и 971 лв. за дка).

Само в рамките на миналата година средната цена на земята в Северен централен район е нараснала с 39,5% до 1087 лв. за декар. Подобна е ситуацията и в Южен централен район, където се наблюдава ръст в цените от 22,7% до средно 660 лв. на декaр. Най-висока цена на земеделската земя у нас е отчетена в Североизточния район - 1345 лв. за декар.

Средната цена на нивите намалява през миналата година в три региона на страната, сочат данните на НСИ. Това са Северозападен (спад от 4,5%, до 869 лв./дка), Североизточен (спад от 4%, до 1345 лв./дка) и Югозападен (спад от 53,4%, до 189 лева/дка).

През 2018 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя е 48 лв., което е с 4,3% повече спрямо 2017 г. Най-висока през 2018 г. е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район - 69 лв. Увеличение на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони, с изключение на Южния централен район.

Коментари

Задължително поле