Нивите ни по-скъпи отколкото във Франция

Обработваемата земя в България е по-скъпа отколкото в седем страни от ЕС.

В България са най-евтините пасища

Най-високи са цените в Малта

Земеделската земя в България е по-скъпа отколкото във Франция. Средната цена на един хектар (10 декара) обработваема земя в България е 7303 евро, а във Франция е 6130 евро, показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

Нивите в страната ни са по-скъпи и от обработваемата земя в Естония (5730 евро за хектар), Унгария (5240 евро), Литва (5012 евро), Словакия (4790 евро), Латвия (4420 eвро) и Хърватия (3700 евро). Точно пред нас в класацията е Румъния, където един хектар струва средно 8051 евро.

Цените на един хектар обработваема земя варират в много широки граници - от средно 3700 евро в Хърватия до 233 230 евро в Малта, показват данните на Евростат. Данните за Малта отразяват ограничената наличност на земеделска земя и натиска за алтернативни употреби, което води до по-високи цени, отколкото в други държави-членки.

Стойността на нивите варира много не само между отделните страни от ЕС, но и между различните региони във всяка една държава. В Холандия цените варират от 66 051 евро във Фризия до 150 644 евро във Флеволанд, като средната стойност за страната е 85 431 евро на хектар. В Гърция цените са от 6290 евро в Дайтики Елада до 84 820 евро в Атики, като средната стойност за страната е 13 571 евро на хектар. В Испания цените варират от 4906 евро в Естремадура до 83 299 евро на Канарските острови, като средната стойност за страната е 10 263 евро на хектар.

Данните на Евростат показват, че най-голям ръст на цените на обработваемата земя за период от десет години има в Румъния (+387%) и Чехия (+252%). Други големи покачвания на цените са отчетени в Естония (+207% за период от десет години), Литва (+149%), Полша (+102%) и Унгария (+93%). България също е сред страните с голямо поскъпване на обработваемата земя - със 130% за десет години. За този период цените са нараснали в повечето страни от ЕС.

Навсякъде покупката на обработваема земя е по-скъпа от покупката на постоянни пасища. Цените на един хектар постоянно затревена площ варират от 1887 евро средно в България до 46 305 евро средно в Люксембург и 67 857 евро в Холандия, показват данните на Евростат. Оказва се, че пасищата в страната ни са най-евтини сред държавите от ЕС, за разлика от обработваемата земя в България, която е по-скъпа отколкото нивите в седем други страни членки.

В България обработваемата земя е близо четири пъти по-скъпа от пасищата. Обработваемата земя е около двадесет пъти по-скъпа от постоянните пасища в района на Ворейо Айгайо в Гърция (обработваема земя: 36 435 евро и постоянни пасища: 1757 евро). Голяма е и разликата в цените на нивите и пасищата в района Атики в Гърция (обработваеми земя: 84 820 евро и постоянни пасища: 25 00 евро).

Най-близо по цени за наемане на ниви сме до Белгия

Земята носи рента до 320 евро на хектар

Най-скъпо е в Ирландия

Годишната рента на обработваемата земя в България е средно 320 евро на хектар (10 декара).

Средният размер на годишната рента за обработваемата земя в България е 320 евро на хектар (10 декара), показват последните налични данни на европейската статистическа служба Евростат. По размер на рентата най-близо до нас е Белгия, където годишно за наем на ниви дават средно 329 евро на хектар.

Освен в Белгия, по-високи отколкото у нас са рентите на обработваемата земя в Ирландия (510 евро на хектар), Гърция (486 евро) и Австрия (358 евро), показват наличните данни на Евростат. Най-ниски са рентите в Словакия (77 евро на хектар). Но в много страни от ЕС няма отделни данни за рентите на обработваемата земя и пасищата.

По отношение на постоянните насища най-високи са рентите в Ирландия - 354 евро на хектар за година. Топ три на страните от ЕС с най-високи ренти на пасищата се допълва от Белгия (287 евро) и Австрия (230 евро). В България средният размер на рентите на пасищата е 134 евро на хектар за година, показват данните на Евростат. Най-евтино е наемането на пасища в Словакия - само 32 евро на хектар.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Имоти