Ниски пенсии и за днешните младежи

Държавните пенсии ще намалеят до 35% от средния осигурителен доход.

Ще получават от хазната само 35% от осигурителния доход

Намаляват сумите от ДОО с до 25% заради вноските в частните фондове

Дефицитът ще нарасне до 7 млрд. лв.

Днешните младежи също ще взимат ниски пенсии на старини. Това става ясно от Конвергентната програма на страната, която беше приета през миналата седмица от Министерски съвет и е изпратена в Европейската комисия.

През 2070 г., когато остареят днешните младежи, те ще получават пенсия в размер на 35% от средния осигурителен доход за съответната година, пише в документа. Това е т. нар. коефициент на заместване. За сравнение, през 2020 г. средната пенсия за трудова дейност е била 41,4% от средния осигурителен доход.

Оказва се, че след 50 години пенсионерите може да са още по-бедни спрямо тогавашните доходи на работещите граждани.

През 2021 г. се очаква съотношението на средната пенсия към средния осигурителен доход да нарасне до 41,7% в резултат от увеличението на минималната пенсия на 300 лв. и на максималната пенсия на 1440 лв. от 1 януари 2021 г. За повишаване на пенсиите допринася и изплащането на добавки от 50 лв. на месец на всеки пенсионер.

За намаляването на държавната пенсия спрямо осигурителния доход през следващите години ще допринася законовото изискване за редукция на пенсиите от Държавното обществено осигуряване за хората, които ще взимат и пенсия от частен фонд. Коефициентът на заместване ще бъде по-нисък за пенсионерите, които се осигуряват и в частен пенсионен фонд, пише в документа. Техните пенсии ще бъдат намалени, според процента на осигурителната вноска, която е била прехвърляна към частния фонд, при отчитане на броя на месеците, през които човекът е бил осигуряван в универсален пенсионен фонд спрямо целия му осигурителен стаж.

Намалението на държавните пенсиите, които ще бъдат отпуснати през последното тримесечие на 2021 г. ще бъде с около 9%, като този процент ще нараства до около 25% за пенсиите, отпуснати след 2050 г.
Бюджетният дефицит в края на 2021 г. ще бъде 5,6% от БВП, пише още в документа. Това означава, че дефицитът ще бъде над 6,9 млрд. лв.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Вашите пари