Новите жилища намаляват с 12%

Във Варна и Пловдив на пазара излязоха най-много апартаменти

В София-област вдигнаха 3 къщи с поне 6 стаи

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2018 г. е 565, а новопостроените жилища в тях са 1530, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо първото тримесечие на 2017 г. сградите са със 103 повече, или с 22,3%, докато жилищата в тях намаляват с 221, или с 12,6%. Това означава, че се строят повече самостоятелни къщи, а броят на новите жилища, които излизат на пазара е по-малък.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив - 89, Бургас - 70, и Варна - 67. Но по-важен за пазара е броят на новите жилища.

Варна и Пловдив водят класацията по нови жилища, които излизат на пазара. През първото тримесечие на 2018 г. въведените в експлоатация новопостроени жилища в областите Варна и Пловдив са съответно 349 и 290, сочат данните на Националния статистически институт. Голяма част от тези апартаменти са в нови жилищни кооперации, но има и много построени самостоятелни къщи. Пловдив изпревари област Бургас, която остава на трето място по нови апартаменти, които са излезли на пазара през първото тримесечие - 249. Но строителството край морето продължава с много бурни темпове. Същата е ситуацията и в Пловдив, където развитието на Тракия Икономическа Зона води до разкриването на нови работни места и привлича много работници и от съседните области.

Въведените в експлоатация нови жилища в Област София и София-столица са общо 124, което ги нарежда чак на четвърто място. Оказва се, че новопостроените жилища в столицата и в областта са близо три пъти по-малко, отколкото във област Варна, и два пъти по-малко, отколкото в Пловдив и Бургас. И то при положение, че в София цените на имотите нарастват с най-бързи темпове и се сключват най-много сделки. Явно в София ръстът в търсенето на апартаменти с добро качество и с привлекателна локация, изпреварва предлагането, което води до покачване на цените. Въведените в експлоатация нови жилища през първото тримесечие само на територията на София-столица са 73. Така столицата се нарежда дори след области като Пазарджик, където новопостроените жилища са 95, и Велико Търново със 75. След столицата се нарежда Кърджали с 59 нови жилища.

От общо въведените в експлоатация нови жилища през първото тримесечие на 2018 г. най-много са двустайните и тристайните - съответно 548 и 571. Двустайните апартаменти са 35,8% от излезлите на пазара, а тристайните имат дял от 37,3%. Като тристайните вече изпревариха двустайните, които през 2017 г. имаха по-голям дял.

Любопитно е, че и четиристайните апартаменти вече са много повече от едностайните, докато за цялата 2017 г. броят им беше почти равен. През първото тримесечие на 2018 г. въведените в експлоатация едностайни жилища са 77, а четиристайните са над два пъти повече - 174. Допреди няколко години имаше голямо търсене на едностайни жилища заради по-ниската им цена. Сега обаче се увеличава търсенето на апартаменти с повече стаи. Като при новото строителство инвеститорите все по-често изграждат жилища с четири и дори повече стаи. През първото тримесечие са въведени в експлоатация 85 жилища с 5 стаи, както и 75 жилища с 6 и повече стаи. Повечето от тези големи жилища всъщност представляват самостоятелни къщи.

Любопитно е, че по новопостроени жилища с 6 и повече стаи, на първо място е Пловдив. В областта въведените в експлоатация многостайни жилища са 18, като допълнително има още 18 с по 5 стаи. На второ и трето място се нареждат Варна и Бургас, където новите жилища с поне 6 стаи са съответно 16 и 15. В София-област са завършени само 3 многостайни жилища, а София-столица през тримесечието няма нито един въведен в експлоатация многостаен апартамент. Причината за това е, че повечето многостайните жилища представляват големи къщи, а в столицата поради ограниченото предлагане на терени подобно изграждане на еднофамилна къща би излязло много скъпо и е нерентабилно.

 

Живеем на 97 квадрата

Завършиха 447 къщи

От въведените в експлоатация нови жилища през първото тримесечие най-голям е делът на къщите (79,1%), следвани от жилищните кооперации (11,5%), сочат данните на НСИ. Това означава, че само за три месеца в страната са завършени 447 къщи. Те обикновено са по-големи от апартаментите в кооперация. Затова средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 89,3 кв. м през първото тримесечие на 2017 г. на 96,6 кв. м през същия период на 2018 г., сочат данните на НСИ.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 258 кв. м, и Търговище - 240,5 кв. м, а най-малка - в областите Плевен - 73,3 кв. м, и Враца - 79 кв. метра. В София-столица средната полезна площ на новите апартаменти е 97,97 кв.м. От тях 74,24 квадрата са жилищна площ, 16,3 км.м. са спомагателна площ, а 7,3 км.м. е средната площ на кухните. Във Варна и Бургас полезната площ на жилищата е малко по-малка - съответно 82,65 кв. м. и 91,12 кв.м. Което показва, че там се строят и много ваканционни имоти, за които не е толкова важно дали са с голяма площ, а предимството е колко близо са до морето. В област Пловдив, която се нарежда на второ място по ново строителство, средната полезна площ на излезлите на пазара жилища е 113 кв.м.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на 2018 г. е 147,7 хил. кв. м, или с 5,6% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2017 г., а жилищната площ намалява с 2,6% до 97,3 хил. кв. метра.

Вече почти никой не строи панелни блокове. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2018 г. със стомано-бетонна конструкция са 76,6%, с тухлена - 19,1%, с друга - 3,4%, а с панелна - 0,9%. През първото тримесечие са въведени в експлоатация 565 жилищни сгради, от които само 5 са панелки, сочат данните на НСИ. Два от панелните блокове са в Пловдив, а по един има във Варна, Русе и Перник. Въведените в експлоатация жилищни сгради в Пловдив през първото тримесечие са 89, а в Бургас - 70. От тях най-много са стомано-бетонни - съответно 68 и 64. На следващо място по дял са тухлените сгради, които в Пловдив са 18, а в Бургас - 6. В столицата новите жилищни сгради са само 18. От тях няма нито една е панелка, 12 са стомано-бетонни, а 5 са тухлени.

На пето и шесто място след Пловдив, Бургас, Варна, и София-област по брой на въведени в експлоатация жилищни сгради са Пазарджик и Велико Търново съответно с 37 и 31 сгради.

Коментари

Задължително поле