Нови такси за теглене от банкомат в Гърция

От понеделник влизат в сила нови такси за потребителите, които използват гръцката си дебитна карта, за да теглят от банкомат, различен от издадената от тях банка.

Високите оперативни разходи за банкоматите са причина за налагане на по-високи такси на потребители, които ползват банкомат различен от издателя на картата, твърдят банкови служители.

Прилагането на новите комисиони започва следващата седмица и ще се прилага отделно от всяка кредитна институция. Всяка банка адаптира ценовата си политика към регламентите на ЕС, така че всички картодържатели, гърци и чужденци, трябва да плащат същото, когато правят транзакции на банкомат от кредитна институция, която не е издател на тяхната карта.

Подробно, такси за всяка банка:

Alpha Bank - Теглене на банкомати от други банки в Гърция и Еврозоната

До 150€: такса 1.50€, От 160€ до 250€ : 1,60€ , Повече от 250€ : 1,65€

- теглене от банкомат извън еврозоната

1% от сумата за теглене с минимум 4,40€ на трансакция

Eurobank - Теглене на банкомати от други банки в Гърция и Еврозоната

1,60€, независимо от сумата

- теглене от банкомат извън еврозоната - 1,05% от сумата за теглене.

Национална банка - Теглене на банкомати от други банки в Гърция и Еврозоната

До 150€: 1.30€, От 160€ до 250€: 1.40€, Повече от 250€: 1,60€

Теглене от банкомат извън еврозоната:

1% от сумата за теглене с минимум 3€ и максимум 5€на транзакция

Банка Пиреос - Теглене на банкомати от други банки в Гърция и Еврозоната

До 250€: 1.40€ , Над 250€ : 2,20€

Теглене от банкомат извън еврозоната:

Разходи 4€ за трансакция плюс 2% от сумата за теглене с минимум 1€ и максимум 30€ за трансакция.

Коментари

Задължително поле