Област Велико Търново е на девето място в страната по брой на население

Снимка: Архив

539 жители са заминали за чужбина, 2186 лица са се заселили в региона

Общо 235 708 души наброява населението на Великотърновска област. Това сочат данните на Отдел „Статистически изследвания” в старата столица.

Така регионът се нарежда на девето място по брой на населението от 28-те области в България. В сравнение с 2017 г. населението в Търновско намалява с 3424 души. На 1000 мъже в региона се падат 1069 жени, като броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 г. включително.

Продължава процесът на застаряване на населението. Лицата над 65 години са 23.5% от населението на областта. В сравнение с предходната 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 %, а спрямо 2001 г. увеличението е с 4.7 %.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Най-нисък е делът на възрастното население в общините Велико Търново и Стражица.

Децата до 15 години са 30 039, или 12.7% от общия брой на населението в област Велико Търново и спрямо предходните 2017 г. и 2016 г. този дял се запазва същия. Населението в трудоспособна възраст е 139 668 души. То е намаляло с 2539 души спрямо предходната година.

2186 лица са се заселили през последната година в региона, а 3146 души са заминали за други райони на България. 762 души са се преселили в чужбина, а лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина във Великотърновска област са 539.

Коментари

Задължително поле