Облекчения за касовите апарати

Големите фирми ще може да продават и при развален касов апарат.

Удължиха срока за софтуера до 31 януари

Облекчения при използването на касовите апарати дават за големите фирми, които отговарят на поне 2 от следните 3 условия - приходи над 16 млн. лв., активи над 8 млн. лв. и персонал над 50 души. Освен това продажбите им в брой трябва да са под 5% от приходите. На тези условия отговарят 921 фирми. Те ще трябва да дават касови бележки, но продажба ще може да се осъществи, ако касовият апарат се развали или няма връзка със софтуера за управление на продажбите, гласят промени в Наредба Н-18, които бяха обнародвани в “Държавен вестник”. Фирмите, избрали този вариант, ще трябва до 31 януари да изпращат в НАП одиторски файл за продажбите за предходната година. Те трябва да изпълнят изискванията на Наредба Н-18 до 31 март 2020 г.

Всички търговци, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират фискалните си устройства и да изпълнят изискванията на Наредбата до 31 януари 2020 г., гласят още промените.

За онлайн магазините, които нямат друг софтуер за управление на продажбите, срокът за изпълнение на Наредбата се удължава до 31 март 2020 г.

Важни крайни срокове по Наредба Н-18

30 септември 2019 г.

Бензиностанциите трябва да изпълнят изискванията на Наредба Н-18.

30 октомври 2019 г.

Производителите/вносителите на фискални устройства трябва да представят за тестване касови апарати с нов софтуер, позволяващ автоматично генериране на дневен финансов отчет.

31 януари 2020 г.

Фирмите със софтуер за управление на продажбите трябва да сменят или модифицират касовите си апарати. Големите фирми, избрали алтернативната възможност за отчитане на продажбите - СУПТО с одиторски файл, трябва да уведомят за това НАП. Фирмите с Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД) трябва да ги приведат в съответствие с Наредбата.

1 февруари 2020 г.

На касовите бележки от бензиностанции трябва да пише размера на ДДС, акциза и покупната цена на горивата.

29 февруари 2020 г.

Сервизите на ИАСУТД привеждат дейността си в съответствие с Наредбата.

31 март 2020 г.

Големите фирми със СУПТО с одиторски файл и онлайн магазините, които нямат друг софтуер за управление на продажбите, трябва да изпълнят изискванията на Наредба Н-18.

30 април 2020 г.

Сервизите за касови апарати трябва да изпълнят изискванията на Наредба Н-18

31 май 2020 г.

Големите фирми със СУПТО с одиторски файл и онлайн магазините подават в НАП данни за използвания от тях софтуер.

Коментари

Задължително поле