Облекчения за работещи пенсионери

Сега самонаети пенсионери, които продължават да работят и да се осигуряват, трябва да декларират това в НАП.

Отпада изискването да подават декларация в НАП

Условие: да са самоосигуряващи се 

От днес плащат увеличените пенсии 

Облекчение за пенсионери, които се самоосигуряват и продължават да работят след пенсиониране, предлага Министерството на труда и социалната политика. Това става с промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, качени за обществено обсъждане.

Досега самонаети пенсионери, които не са прекъснали трудовата си дейност след пенсиониране и желаят да продължат да се осигуряват за съответните социални рискове, трябва задължително да подадат декларация образец ОКД-5 в Националната агенция по приходите. Документът се подава до компетентната териториална дирекция на НАП, като осигуряването възниква от датата на подаването му.

Ако пенсионер не подаде въпросната декларация, дори да продължи да внася осигуровки, губи статута си на осигурено лице и съответно не може да ползва благоприятните правни последици от това.

Прекомерната административна тежест за самоосигуряващите се лица-пенсионери води до неблагоприятни последици - те губят осигурителни права, тъй като са убедени, че продължаването на подаване на данните за осигуровки и внасянето им е достатъчно ясно волеизявление за желанието им да продължат да се осигуряват, обясняват от социалното министерство. С предлаганите промени тези две обстоятелства вече ще са достатъчни, за да запази пенсионерът статута си на осигурен, уточняват от ведомството. Предлага се промяната да важи и за заварените случаи.

Междувременно от днес Националният осигурителен институт започва изплащането на увеличените пенсии. Изплащането ще продължи до 20 юли - понеделник. На пощенските станции ще има обявен предварително график. Тези, които получават парите си по банков път, също ще ги получат на 7 юли.

Коментари

Задължително поле