Обновяват Художествената галерия „Борис Денев” в Търново с 800 000 лева

Велико Търново, паметник Асеневци

Средствата са по Програма Интеррег V-А Румъния – България

Община Велико Търново е получила одобрение от Оценителната комисия и Съвместния секретариат по Програма Интеррег V-А Румъния – България за финансиране от 800 000 лева по проект, с който Художествената галерия „Борис Денев” ще се превърне в модерен център на изкуствата.

Основните дейности по разработката „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма” предвиждат мерки за енергийна ефективност на сградата на галерията, изграждане на интегриран туристически продукт. Ще се извърши съвместно изграждане с партньорите по проекта на тематичен туристически маршрут, включващ 4 обекта на територията на България, създаване на каталог с недвижимо културно наследство и др.

Общинският съвет във Велико Търново вече даде съгласието си общината да осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен принос, като максималната сума е не повече от 16 000 евро, а максималната продължителност на проекта – 36 месеца.

Съвместният секретариат по Програмата е уведомил общината, че техни експерти ще посетят старата столица на 30 май, като дотогава трябва да са подготвени всички нужни документи по проекта. Сред тях е одобрението на местния парламент и на екипа, нужен за изпълнението на дейностите. Той ще включва един ръководител, негов заместник, финансов ръководител и счетоводител.

Проектът ще се реализира в подкрепа на Общинския план за развитие 2014 – 2020 година.

Коментари

Задължително поле