Обсъждат вдигане на възрастта за пенсия

На последното заседание на ЕКОФИН е поставен въпросът за промени в пенсионните системи заради застаряването на населението и увеличението на продължителността на живота.

България е сред страните от ЕС с най-застаряващо население

Брюксел предлага да нараства в зависимост от продължителността на живота

5-6 години повече живот за период от 20 г.

Възрастта за пенсиониране да зависи от очакваната продължителност на живота. Това предлага Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) в свое заключение във връзка с предизвикателствата за бюджетите на страните членки заради застаряването на населението. Проблемът с увеличаване на дела на възрастните хора е разгледан на последното заседание на ЕКОФИН, на което е участвал и служебният министър на финансите Асен Василев.

И сега в Кодекса за социално осигуряване (КСО) е записано, че до 2037 г. възрастта за пенсиониране на мъжете и жените постепенно ще бъде увеличена до 65 години. А след това възрастта за получаване на пенсия ще зависи от нарастването на средната продължителност на живота. Но в КСО не е записана формула за определяне на тази възраст.

Ако предложението на ЕКОФИН и текстовете в КСО бъдат изпълнени, възрастта за излизане в пенсия ще расте, защото прогнозите сочат, че и продължителността на живота ще нараства. През 2020 г. средната продължителност на живота в България е 73,6 години, като заради пандемията намалява от 75,1 години за 2019 г., показват данните на Евростат. Българите имат най-малка продължителност на живота сред гражданите на ЕС. Но според прогнозите на Евростат за следващите 20 години (до 2040 г.) средната продължителност на живота у нас ще нарасне с 5-6 години и за мъжете ще стане 76,7 години, а за жените - 82,8 години.

Това означава, че хората в България, които в момента са на възраст около 45 години ще живеят по-дълго от своите родители, но може да се наложи да излязат в пенсия доста след като навършат 65 г. За днешните млади хора на по 20 години излизането в пенсия може още повече да бъде отдалечено във времето, защото според прогнозите на Евростат продължителността на живота в България през 2070 г. ще бъде средно 82,9 години за мъжете и 87,7 години за жените.

Ако възрастта за пенсиониране не бъде повишена, през 2070 г. мъжете ще взимат пенсия средно 21,4 години, а жените - 24,7 години. Това е доста повече от времето, което днешните пенсионери може да се радват на получаваните от хазната суми - около 14 годни за мъжете и 18 години за жените. В резултат необходимите пари от държавната хазна за изплащане на пенсиите ще нараснат. А обвързването на възрастта за пенсиониране с очакваната продължителност на живота ще намали разходите за пенсии, посочват от ЕКОФИН.

Застаряването на населението е голямо предизвикателство за страните от ЕС, пише в доклада на ЕКОФИН. А България е сред страните от ЕС с най-застаряващо население. Ако към момента за всеки човек на възраст над 65 години има трима в трудоспособна възраст, до 2070 г. ще има по-малко от двама души. Продължаващото нарастване на очакваната продължителност на живота ще допринесе за “посивяване” на населението, пише в документа. Затова сред препоръките на Брюксел е възрастта за пенсиониране да зависи от очакваната продължителност на живота и да се насърчава активния живот на възрастните хора, така че да работят по-дълго време. За целта трябва да се подобри достъпът на хората до качествени здравни услуги, пише в документа на ЕКОФИН.

Населението намалява до 5 млн. души

Всеки трети ще бъдe над 65 години

Делът на хората над 65 години в България ще нараства и през 2050 г. надмине 30% от населението. А през следващите години ще остане над това ниво, посочват от ЕКОФИН. Причините за това ще са по-дългият живот и намаляването на населението.

Според прогнозата на Евростат, населението на България ще намалее от малко под 7 млн. души в момента, на малко повече от 5 млн. души през 2070 г. Сега хората над 65 г. са близо 1,5 млн., а пенсионерите са над 2 млн.

Хората в трудоспособна възраст между 20 и 64 години са над 4 млн. Съотношението между хората над 65 години и тези в трудоспособна възраст ще нарасне близо два пъти от около 36% в момента до 66% през 2060 г., посочват от ЕКОФИН. Тогава хората над 65 г. се очаква да бъдат над 1,7 млн., а тези в трудоспособна възраст - 2,6 млн.

Иван Нейков, председател на Балкански институт по труда и социалната политика, пред “Труд”: Стаж към години в пенсия трябва да е 2:1

- На последното заседание на ЕКОФИН е обсъден проблемът със застаряване на населението. Сред препоръките е възрастта за пенсиониране да зависи от очакваната продължителност на живота. Смятате ли, че това е удачно за България?
- Всички модели на осигурителните системи в света работят с фиксирана възраст за пенсиониране. И сега, когато се правят актюерски разчети, се има предвид продължителността на живота и средното време за получаване на пенсия в дадената държава. България е с по-ниска продължителност на живота, отколкото са другите държави от ЕС. Но ако погледнем времето на получаване на пенсия от българските пенсионери, то е сходно, ние не сме далеч от средното европейско ниво. Разбира се, тук влияние оказва и това, че все още имаме много случаи на ранно пенсиониране, а те статистически увеличават времето на получаване на пенсия и при по-ниска продължителност на живота. Така че, рано е още да мислим за отказ от индикатора възраст в българския пенсионен модел.

- В КСО и сага има текст, според който след като през 2037 г. възрастта за пенсиониране на мъжете и жените се изравни на 65 г., възрастта за излизане в пенсия ще зависи от продължителността на живота...
- Това е по-скоро лозунг. Това не е реална правна норма.

- Според вас трябва ли да се увеличи възрастта за пенсиониране - не в момента, а например след 20 г., когато продължителността на живота ще бъде 5-6 години повече?
- При всички положения математическите разчети сочат, че ще има финансова устойчивост на осигурителния модел, ако годините на труд са поне два пъти повече от годините на получаване на пенсия. Т. е. съотношението на трудов стаж към времето за получаване на пенсия да бъде поне две към едно. При по-малко стаж или повече години на получаване на пенсия нещата съвсем ще се дестабилизират. От тази гледна точка може да се очаква, че ще има в бъдеще такъв ориентир. Т. е. при увеличаване на продължителността на живота ще има увеличение на времето на получаване на пенсия, а това естествено ще постави въпроса за увеличаване на годините, в които правиш принос към осигурителната система, т. н. на годините, през които трябва да работиш и да внасяш осигуровки.

- Значи промените няма да станат скоро, но хората, които сега са на 40-45 години, не могат да се надяват на 65 години да вземат пенсия?
- Има държави, които вече минаха на 66 години за излизане в пенсия. Има държави, които вече гледат към 67 години. Няма как да сме извън тази тенденция в света.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Мнения